Học Cao đẳng Dược nên chọn Trường nào?

Để có thể trở thành Dược sĩ giỏi bên cạnh sự nỗ lực của bản thân thì môi trường học tập là yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới chuyên môn người học sau khi tốt nghiệp.