Thứ trưởng giải thích vì sao đào tạo Đại học 3 năm

Giáo dục Đại học: Sắp tới các trường sẽ được phân theo 3 cấp độ

Với trọng tâm bàn về nâng cao chất lượng giáo dục Đại học,ngày 7/1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ cùng với gần 300 hiệu trưởng các trường đại học trong cả nước tham gia hội thảo để bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học.