Bộ sẽ công bố thêm đề thi minh họaBộ sẽ công bố thêm đề thi minh họa

Bộ GD&ĐT sẽ công bố thêm đề thi minh họa

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT ông Bùi Văn Ga cho biết ngoài đề thi minh họa đã được công bố trước đó vào tháng 10.2016, Bộ sẽ công bố thêm một số đề thi minh họa thử nghiệm trong thời gian tới.