Đề thi thử nghiệm 2017 sẽ công bố theo bài thi

Khác với 2 lần trước đó là đề thi thử nghiệm thpt quốc gia và đề thi minh họa thpt quốc gia. Lần này Bộ GD&ĐT sẽ công bố đề thi thử nghiệm theo dạng bài thi y như kỳ thi THPT quốc gia diễn ra vào tháng 6 tới.