Tổng hợp các kỹ năng giải toán trắc nghiệm Toán THPT quốc gia 2017

Lần đầu tiên môn Toán được thi theo hình thức trắc nghiệm ở kỳ thi THPT quốc gia. Về hình thức thì đề thi trắc nghiệm cũng như tự luận đều có những ưu điểm khác nhau. Tuy nhiên thi trắc nghiệm đòi hỏi thí sinh cần dùng nhiều kỹ năng tổng hợp cũng như thời gian.