Tổng hợp các kỹ năng giải toán trắc nghiệm Toán THPT quốc gia 2017

Lần đầu tiên môn Toán được thi theo hình thức trắc nghiệm ở kỳ thi THPT quốc gia. Về hình thức thì đề thi trắc nghiệm cũng như tự luận đều có những ưu điểm khác nhau. Tuy nhiên thi trắc nghiệm đòi hỏi thí sinh cần dùng nhiều kỹ năng tổng hợp cũng như thời gian.

Thi THPT quốc gia năm 2017: Xử phạt như thế nào thí sinh quay cóp?

Quy chế kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 quy định các mức xử phạt đối với các thí sinh khi vô tình hoặc cố tình vi phạm. Theo đó hình thức xử phạt nếu thí sinh cố tình mang các vật dụng không được phép vào thi bao gồm tài liệu phục vụ thi.