Phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2017 như nào?

Với những điểm mới trong kỳ tuyển sinh và xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Nhiều thí sinh thắc mắc, vậy nếu có sai sót và muốn phúc khảo bài thi thì làm như thế nào?