Tuyển sinh trường Đại học Dược Hà Nội

Bài thi Khoa học Xã hội không được thí sinh chọn nhiều

Bài thi Khoa học Xã hội là 1 trong 2 bài thi nằm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Để xét tốt nghiệp THPT các thí sinh tối thiểu phải lựa chọn 1 bài thi tự chọn. Tuy nhiên có rất ít học sinh lựa chọn bài thi Khoa học xã hội.