Phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2017 như nào?

Với những điểm mới trong kỳ tuyển sinh và xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Nhiều thí sinh thắc mắc, vậy nếu có sai sót và muốn phúc khảo bài thi thì làm như thế nào?

Có được xét tuyển cả Quân đội lẫn Công an?

Xét tuyển vào các trường Quân đội – Công an đang nóng dẫn bởi những thay đổi về hình thức xét tuyển cũng như chỉ tiêu xét tuyển giảm. Vậy năm 2017 có được đăng ký xét tuyển cả Quân đội và Công an.