Mở rộng xu hướng du học ngành bác sĩ nha khoa

Lựa chọn du học ngành bác sĩ nha khoa để được tiếp cận với giáo trình chuẩn, tiên tiến, phương pháp học tập mới và được công nghệ tiên tiến của Y học thế giới.

Học gì – dạy gì với đào tạo Đại học 3 năm?

Việc rút ngắn thời gian lấy bằng Đại học xuống còn 3 năm theo như khung chương trình giáo dục quốc gia mới, dẫn đến các trường phải thay đổi khung chương trình đào tạo và môn học cho phù hợp.