Tp Hồ Chí Minh xin thi tốt nghiệp THPT 2017 riêng

Ủy ban nhan dân Tp HCM vừa gửi Bộ GD&ĐT đề án “thi và xét tốt nghiệp THPT 2017”. Theo công văn gửi Bộ GD&ĐT đề án gồm có 2 giai đoạn được phân chia khá hợp lý.