Năm 2017, Bộ Giáo dục sẽ “thả cửa” vào đại học

Theo đó năm nay Bộ giáo dục có chủ trương sẽ không giới hạn đầu vào tuyển sinh đại học, nhưng các trường sẽ phải công khai dữ liệu như việc làm sinh viên sau khi ra trường và vai trò của người đứng đầu.

Có phải thời gian học khiến con gái Dược khô khan?

Các chàng trai Bách khoa mỗi khi hay sang tán tỉnh con gái trường Dược khi về đều rỉ tai nhau: “tại sao gái trường Dược hấp dẫn vẻ bề ngoài nhưng tính tình  lại khô khan, phải chẳng bởi em mê thuốc quá!”