ung thư máu

Bạn nên ăn gì khi bị sốt ?

Những đồ mà bạn ăn ảnh hưởng rất lớn đến thân nhiệt khi bạn sốt, dưới đây là những thực phẩm nên và không nên sử dụng khi bị sốt mà bạn nên lưu ý.