Cải thiện bữa ăn đẩy lùi bệnh trầm cảm

Trầm cảm là kết hợp của sự suy giảm cả về vật chất lẫn tinh thần gây nên những cảm giác rũ rượi, mệt mỏi, chán nản và đôi khi còn nghĩ đến cái chết,.