Kỹ thuật cấy ghép răng Implant đã mang lại thay đổi cho nhiều người

Nên làm gì sau khi cấy Implant nha khoa?

Tôi mới cấy Implant nha khoa, tôi thấy sưng và ê ở vùng cấy, đây có phải là dấu hiệu bình thường không và tôi nên làm gì để hạn chế tình trạng này.