Phát tài sau phẫu thuật nâng mũi bọc sụn

“Sau nâng mũi bọc sụn cuộc sống của tôi có nhiều khởi sắc. Với diện mạo xinh đẹp, tự tin việc buôn bán của tôi cũng phát tài hơn” – Đào Thu Trang (Hà Nội).