Người bệnh cần làm gì khi bị bong gân?

Bong gân, trật khớp là một trong những tai nạn thường gặp trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, khi bị bong gân, trật khớp nếu người bệnh không xứ trí kịp thời sẽ gây.