Theo nghề Y Bác sĩ phải học chữ “nhẫn”

Để vào được về ngành Y không hề khó nhưng hành nghề Y với chữ “nhẫn” mới được nể trọng hơn người bởi những trưng nghề nghiệp mà chỉ người trong nghề mới hiểu.