Hãy cứ xây dựng ước mơ, trở thành một Điều dưỡng giỏi con nhé!

Gái ngành Y có Ế thì về nhà mẹ nuôi

Cuộc đời có bao nhiêu lần tuổi trẻ, có bao lần để con xây dựng ước mơ làm Điều dưỡng nữa, vậy nên con gái à, chỉ cần con muốn đi và dám đi thì mẹ tin con đã làm đúng rồi đó!