Y đức hay Y đạo gọi thế nào cho đúng?

Xã hội ngày nay tranh cãi nhiều về hai chữ Y đức khi đã có quá nhiều tiêu cực khiến mọi người không còn tôn trọng nghề như trước đây nữa.

Hành nghề Bác sĩ không thể tùy hứng

Để theo đuổi nghề Bác sĩ không hề đơn giản không những cần có kiến thức kinh nghiệm tốt mà cần phải có “tâm” với nghề chứ không thể tùy hứng.