Cung Song ngư học ngành y có dễ thành công không?

Tính cách có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của sự nghiệp, bởi vậy chúng ta cần hiểu rõ về ưu nhược điểm của mình để có sự lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn.

Hành nghề Bác sĩ có quá nhiều rủi ro

Mỗi ngày bác sĩ không chỉ tiếp hàng trăm lượt bệnh nhân tới khám họ còn phải cố gắng “chạy đua với tử thần” để chiến đấu, giành giật mạng sống cho người bệnh.