Hành nghề Bác sĩ không thể tùy hứng

Để theo đuổi nghề Bác sĩ không hề đơn giản không những cần có kiến thức kinh nghiệm tốt mà cần phải có “tâm” với nghề chứ không thể tùy hứng.

Chuyện những “bà cô ngành Y muộn chồng” sợ Tết

Thanh xuân gái ngành Y ở nơi đâu?

Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất với người con gái, vậy bạn có bao giờ tò mò thanh xuân của cái nghề sống trọn đời vì sức khỏe con người thì chúng đang ở đâu?