Theo nghề Y Bác sĩ phải học chữ “nhẫn”

Để vào được về ngành Y không hề khó nhưng hành nghề Y với chữ “nhẫn” mới được nể trọng hơn người bởi những trưng nghề nghiệp mà chỉ người trong nghề mới hiểu.

Y đức hay Y đạo gọi thế nào cho đúng?

Xã hội ngày nay tranh cãi nhiều về hai chữ Y đức khi đã có quá nhiều tiêu cực khiến mọi người không còn tôn trọng nghề như trước đây nữa.