Nghề Bác sĩ công việc giúp ích cho đời

Hành nghề Bác sĩ vốn vất vả gian nan vì trách nhiệm cứu chữa bệnh cho mọi người họ chấp nhận đánh đổi những lợi ích của bản thân mình để cứu người.

Nghề Y có thực sự là miền đất hứa của hiền tài!

Đạt ngưỡng điểm chuẩn “trên trời” mỗi kỳ tuyển sinh Đại học, chương trình học và yêu cầu trình độ nghiêm ngặt nhất nhưng liệu khi đến với nghề Y, những hiền tài có được trọng dụng?