Vì sao các bệnh viện tư hoạt động thua lỗ?

Vì sao các bệnh viện tư hoạt động thua lỗ?

Bệnh viện tư đang nở rộ nhưng đáp lại yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân là tình trạng thua lỗ về tài chính, “đói” nhân lực và “chết lâm sàng”.