Hành nghề Bác sĩ có quá nhiều rủi ro

Mỗi ngày bác sĩ không chỉ tiếp hàng trăm lượt bệnh nhân tới khám họ còn phải cố gắng “chạy đua với tử thần” để chiến đấu, giành giật mạng sống cho người bệnh.