con-gai-nganh-y-khoa

Con gái ngành y – ế là điều đương nhiên!

Là con gái ngành y, ngay đến việc dành thời gian chăm sóc bản thân còn không có, nói gì đến chuyện hẹn hò, yêu đương. Bởi vậy mà không lạ khi gái ngành y – ế là điều đương nhiên!