Vấn nạn phong bì không chỉ riêng ngành Y

Những năm qua vấn nạn phong bì trong ngành Y được coi là điểm đen nhức nhối tuy nhiên đây không phải chỉ riêng vấn đề của lĩnh vực y tế mà của cả xã hội.