Những khó khăn nguy hiểm mang tên nghề Y

Nghề Y vốn khó khăn, gian khổ, luôn phải đối mặt với những rủi ro, nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, trong xã hội không phải ở đâu công việc nghề Y cũng được nhìn nhận công bằng.

Hãy cảm thông cho những người làm bác sĩ

Người ta thường nghĩ rằng làm bác sĩ thì phải thanh cao, phải sống theo quy chuẩn lương y như từ mẫu nhưng mấy ai chú ý đến những áp lực công việc với những đồng lương ít ỏi.

Các mối nguy hiểm trong lao động ngành Y

Tưởng rằng nguy hiểm lao động chỉ đến từ ngành nghề lao động chân tay nhưng thực tế những ngành lao động trí óc vẫn có những mỗi nguy hiểm luôn rình rập, điển hình như nghề Y.

Tôi đã sai khi chọn nghề Y

Tôi vẫn còn yêu nghề, yêu người, yêu bệnh nhân, cây kim, lọ thuốc, nhưng tôi biết làm gì đây khi tôi vẫn yêu nghề nhưng nghề Y không làm tôi hạnh phúc.

Có nghề nào lại nguy hiểm như nghề Y?

Không những phải làm việc trong môi trường căng thẳng áp lực về chuyên môn bác sĩ bị đặt ở tình trạng nguy hiểm bởi không biết lúc nào người nhà bệnh nhân hành hung.