dan-ong-tu-te

Đàn ông càng tử tế thì càng dễ bị…ế!

Sự thật là trai hư thì càng có nhiều cô gái theo đuổi, trai ngoan thì chỉ ngậm ngùi đóng “vai phụ”. Bởi vậy mới nói, đàn ông càng tử tế thì càng dễ bị…ế!