Dị tật sứt môi và hở hàm ếch

Sứt môi và hở hàm ếch là những bất thường bẩm sinh có liên quan mật thiết đến các yếu tố thuộc về di truyền, sự phát triển của thai nhi trong thời kì bào.