Chảy máu cam và những điều bạn cần biết

Có khoảng 60% dân số thế giới bị chảy máu cam ít nhất 1 lần. Do vậy mà bạn cần lưa ý những điều sau khi bị chảy máu cam để tránh để ảnh hưởng đến sức khỏe.