Coi trừng điều trị viêm gan B bằng thuốc Đông Y dởm

Việc dùng thuốc Đông Y để điều trị các loại bệnh nan y nói chung cũng như viêm gan B nếu dùng đúng người đúng thuốc bệnh sẽ thuyên giảm. Ngược lại nếu dùng thuốc dởm bệnh sẽ lợi bất cập hại.