Những công dụng chữa bệnh của cây cỏ Mần trầu

Cỏ mần trầu nhân dân coi như là một dược liệu, vị thuốc nam có rất nhiều rất nhiều tác dụng , đặc biệt trong dân gian đã sử dụng mần trầu từ rất lâu như một vị thuốc quý.