Sắc thuốc bắc đúng cách mới phát huy đầy đủ công dụng

Sắc thuốc bắc như thế nào cho đúng?

Thuốc bắc có thể dùng làm đẹp, dùng để chữa bệnh hay dùng để bồi bổ cơ thể, nhưng khi sử dụng, bạn đã biết cách sắc thuốc bắc như thế nào cho đúng?