Cần làm gì khi ôn thi THPT Quốc gia bị stress?

Khi ôn thi THPT Quốc gia, việc cảm thấy stress là một trạng thái phổ biến và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất học tập. Bài viết dưới đây giúp bản cải thiện stress.