Những điều cần biết khi mọc răng khôn

Răng là thường mọc trong độ tuổi từ 17 – 25 tuổi lúc này cấu trúc hàm của bạn đã ổn định chính vì thế răng khôn ảnh hưởng rất lớn đến ăn uống cũng như gây nhiều đau đớn cho bạn.