Thời khoá biểu lớp TĐD1302-LT

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

1. Môn học: Toán XSTK Y Học

Giảng viên: CN Võ Thị Lợi

Thời gian: Sáng-Chiều: 25/08, 31/08, 28/09/2019

2. Môn học: Hóa Học Đại Cương

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Sáng-Chiều: 08/09, 14/09, 15/09, Sáng 21/09/2019

3. Môn học: Pháp Luật

Giảng viên: CN Lê Bảo Tâm 

Thời gian: Chiều 21/09, Sáng-Chiều: 22/09/2019

4. Môn học: Chính Trị

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Sáng-Chiều: 29/09/2019

5. Môn học: Giáo Dục Thể Chất

Giảng viên: CN Nguyễn Hoàng Minh

Thời gian: Sáng-Chiều: 13/10, 20/10/2019

6. Môn học: Vi Sinh- Kí Sinh Trùng

Giảng viên: CN Đặng Thị Xuân

Thời gian: Sáng-Chiều: 12/10, 19/10, 26/10/2019

7. Môn học: Tiếng Anh CB&CN

Giảng viên: CN Phan Trung

Thời gian: Sáng-Chiều: 27/10, 02/11, 03/11/2019

8. Môn học: CSNL Bệnh Ngoại Khoa

Giảng viên: Bs. Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng 09/11, Sáng – chiều 01/12, 21/12, …/2019

9. Môn học: Quản Lý Điều Dưỡng

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Mỹ Dum

Thời gian: Sáng- Chiều 23/11, 30/11/2019

10. Môn học: Pháp Luật Tổ Chức Y Tế

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng- Chiều 07/12, 08/12/2019

11. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý

Giảng viên: Bs Võ Văn Thái- Trần Anh Tú

Thời gian: Sáng- Chiều 05/01, 11/01, 12/01, 18/01/2020

12. Môn học: Dinh Dưỡng Tiết Chế

Giảng viên: CN. Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng chiều : 01/02, 02/02/2020

13. Môn học: CSSK Cộng Đồng

Giảng viên: CN. Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng – chiều : 30/05, 31/05/2020

31. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 1 

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng-Chiều: 06/06, 07/06, 20/06/2020

23. Môn học: CSNL Bệnh Ngoại Khoa ( Tiếp )

Giảng viên: Bs. Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng – chiều 13/06/2020

32. Môn học: TH Giải Phẫu Sinh Lý 

Giảng viên: Bs. Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng – chiều 14/06, 21/06, 28/06/2020

33. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 2 

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng-Chiều: 27/06, 04/07, 05/07/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới