THỜI KHÓA BIỂU LỚP BXN 1201 – VB2, CĐVB2

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

1. Môn học: Giải phẫu sinh lý

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 29/9, 30/9; 6/10, 7/10/2018 tại Phòng K1.1.

2. Môn học: Vật lý đại cương

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 13/10, 14/10, 20/10, 21/10/2018 tại Phòng K1.1.

3. Môn học: Giáo dục quốc phòng

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 27/10, 28/10/2018 tại Phòng K1.1.

4. Môn học: Hóa học

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 4/11, 10/11, 17/11/2018 tại Phòng K1.1.

Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 01/12, 02/12/2018 tại Phòng thực hành Dược.

5. Môn học: Toán xác suất thống kê y học

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 3,18,24/11/2018 tại Phòng K1.1.

6. Môn học: Sinh học di truyền

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 25/11, 8/12, 9/12/2018 tại Phòng 11.

7. Môn học: Y ĐỨC

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày:15/12, 16/12/2018 lớp tại phòng K1.1

Ngày 22, 23/12/2018 lớp nghỉ theo lịch

8. Môn Hóa Sinh:
Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 29/12, 30/12, 5/1/2018

9. Môn học: Tin học

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 6/1, 12/1/2019 Phòng P11 Khu giảng đường.

10. Môn học: Vi sinh ký sinh trùng

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 13/1 ,19/1 , 20/1 Phòng P11 Khu giảng đường.

11. Môn học: Pháp luật

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 16/2, 17/2/2019 Phòng K1.1.

12. Môn học: Giáo dục thể chất

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 23/02, 24/02/2019 Phòng K1.1.

13. Môn học: Chính trị

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 02/03, 03/03/2019 tại Phòng K1.2.

14. Môn học: Tiếng anh cơ bản

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 09/03, 10/03/2019 tại Phòng K1.2.

Môn học: Sinh học di truyền (Học lần 2 cho đối tượng sv chưa học)

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 16/03, 17/03/2019 tại Phòng K1.2.

Môn học: Vật lý đại cương (Học lần 2 cho đối tượng sv chưa học)

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 30/03, 31/03/2019 tại Phòng 12.

15. Môn học: DƯỢC LÝ

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 13/04, 20/04, 21/04, 27/04/2019 tại Phòng 12.

Lịch thi học kỳ 1 (Thi tại phòng  K1.2)

Lịch thi học kỳ 1 K12 Văn bằng 2, Liên thông

Lịch thi học kỳ 1 K12 Văn bằng 2, Liên thông

16. Môn Học : Hóa học II (hóa phân tích và hóa hữu cơ)

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 05/05; 11/05; 12/05/2019 Phòng K1.1.

17. Môn Học : Y Đức

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 28/04; 04/05/2019 Phòng K1.2.

18. Môn Học : Xét nghiệm Hóa sinh

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 26/05, 01/06, 02/06/2019 Phòng 11.

19. Môn Học : Điều dưỡng cơ bản

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 18/05, 25/05/2019 Phòng 9.

THI HỌC KÌ : 22/06, 23/06/2019

THI HỌC KÌ

THI HỌC KÌ

21. Môn Học : Độc chất

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 08/06, 09/06/2019 Phòng 11.

22. Môn Học : Y Đức

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 15/06, 16/06/2019 Phòng 11.

23. Môn Học : GIẢI PHẪU BỆNH

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 29/06, 30/06, 13/07/2019 Phòng 11.

24. Môn Học : MÔ PHÔI

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 07/07, 14/07, 28/07/2019 Phòng 11.

25. Môn Học : LAO & BỆNH PHỔI

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 20/07( sáng nghỉ do GV bận,chiều học bình thường ) , 21/07/2019 Phòng K1.1.

LỊCH NGHỈ HÈ NGÀNH XÉT NGHIỆM K12: 01/08-31/08

26. Môn Học: Sinh lý bệnh – miễn dịch

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 29/09, 5/10, 6/10/2019 Phòng 11.

27. Môn học: Pháp luật và tổ chức Y tế

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 14/09, 15/09/2019 tại Phòng 12.

28. Môn học: Huyết học – Truyền máu

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 21/9, 22/9, 28/9/2019 tại Phòng 12.

29. Môn Học: Độc chất

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 07/09, 08/09/2019 Phòng 11.

30. Môn học: Sinh học di truyền (học lại lần 2)

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 25/8, 31/8, 1/9/2019 tại Phòng 11.

30. Môn học: Thực hành nguyên cứu khoa học

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 12/10, 13/10/2019 tại Phòng K1.2.

31. Môn học: Xét nghiệm vi sinh

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 20/10, 26/10, 02/11, 03/11/2019 tại Phòng 11.

32. Môn học: Dịch tễ

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 27/10, 09/11, 10/11/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

32. Môn học: Bệnh học cơ sở

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 16/11, 17/11/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

33. Môn học: Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản

  • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 24/11, 30/11, 01/12/2019 tại Phòng K1.2.
  • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 07/12, 08/12/2019 TẠI PHÒNG X8 (Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM).

34. Môn học: Dinh dưỡng tiết chế

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 08/02, 09/02/2020 tại Phòng K1.1 – Giảng viên: Trương Thị Thanh Nga.

35. Môn học: XÉT NGHIỆM KÍ SINH TRÙNG

  • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 28/12, 29/12/2019 tại Phòng K1.2 – Giảng viên: PHAN THỊ CẨM LUYẾN.
  • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 11/01, 12/01/2020 tại Phòng X3 Cơ sở Bình Thạnh – Giảng viên: PHAN THỊ CẨM LUYẾN.

36. Môn học: Y đức (Học lần 2 cho sinh viên chưa học)

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 15/02, 16/02/2020 tại Phòng 12 – Giảng viên: Trương Thị Thanh Nga.

37. Môn học: Thực hành XÉT NGHIỆM VI SINH

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 23/02, 29/02/2019 tại Phòng X3 cơ sở Bình Thạnh – Giảng viên: PHAN THỊ CẨM LUYẾN.

38. Môn học: SINH LÝ BỆNH (Học bổ sung cho những sinh viên chưa có điểm hoặc chưa học)

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 23/05,24/05,30/05/2020 tại Phòng 12 – Giảng viên: TRẦN ANH TÚ.

39. Môn học: THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: xx/2020 tại Phòng X10 – Giảng viên: Trần Quốc Bảo.

40. Môn học: SỨC KHỎE VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 25/07;26/07/2020 tại Phòng K1.2 – Giảng viên: NGUYỄN VĂN ĐẠT.

41. Môn học: THỰC HÀNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 04/07,05/07/2020 tại Phòng K1.2 – Giảng viên: LÊ THỊ HẠNH.

42. Môn học: Dinh dưỡng tiết chế

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 01/08,02/08,08/08/2020 tại Phòng K1.1 – Giảng viên: Trương Thị Thanh Nga.

43. Môn học: SỨC KHỎE NÂNG CAO & HÀNH VI CON NGƯỜI

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 cả ngày 29/08 ; 30/08/2020 tại Phòng K1.1 – Giảng viên: HỒ HỮU HÒA.

44. Môn học: SỨC KHỎE VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 cả ngày 12/09 ;13/09/2020 tại Phòng K1.1 – Giảng viên: NGUYỄN VĂN ĐẠT.

 

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới