THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1003

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1003

Ngày 10/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng 608 giảng đường của nhà học lý truyền để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.

1. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng 605

 • Giảng viên: Thầy Minh

SÁNG: 6 BUỔI :13/8, 15/8, 16/8, 20/8, 21/8, 23/8

2. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng 605 

 • Giảng viên: Bác sĩ – Chu Hoà Sơn

SÁNG: 10 BUỔI : 14/8, 17/8,  22/8, 28/8, 30/8, 14/9, 17/9, 18/9, 19/9, 21/9.

THỰC HÀNH 5 BUỔI : 27/11,30/11, ….

3. Môn học: TIN HỌC – Phòng 605

 • Giảng viên: Trịnh Văn Cư

SÁNG: 9 BUỔI : 24/8, 27/8, 29/8, 31/8, 4/9, 5/9, 13/9, 24/9, 28/9.

4. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng 605

 • Giảng viên: Trần Thị Minh Tuyến

SÁNG: 6 BUỔI : 1/10, 2/10, 3/10, 5/10,11/10, 18/10.

5. Môn học: THỰC VẬT DƯỢC – Phòng 605

 • Giảng viên: DS Phan Hửu Phúc

SÁNG  12 BUỔI LT : 25/9, 26/9, 27/9, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 23/10.

TH 5 BUỔI:  24/10, 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10.

6. Môn học: VI SINH KÝ SINH TRÙNG – Phòng 605

 • Giảng viên:  Cô Lê Thị Huệ

SÁNG 6 BUỔI : 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 18/10.

7. Môn học: HÓA HỌC 1 – Phòng 605

 • Giảng viên:  Cô Nguyễn Thị Thúy

SÁNG 9 BUỔI : 19/10, 22/10, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 12/11, 13/11.

SÁNG TH 3 BUỔI:  07/12, 10/12, 11/12

8. Môn học: CHÍNH TRỊ 1 – Phòng 605

Giảng viên: CÔ HÀ

SÁNG 7 BUỔI :1/11, 2/11,14/11, 15/11, 16/11, 19/11, 28/11

9. Môn học: Y ĐỨC- Phòng 605

Giảng viên: CÔ NGA

SÁNG 6 BUỔI : 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 26/11, 29/11

 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 – K10 

HỌC KỲ 3 BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2019

LỊCH HỌC HỌC KỲ 3 NĂM 2019 – 2020

1. Môn học: DƯỢC LIỆU 2 – Phòng 604

 • Giảng viên: PHAN HỮU PHÚC

SÁNG: 12 BUỔI  LT:15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7.

SÁNG: 04 BUỔI  TH: 3/9, 4/9, 5/9, 6/9

2. Môn học: TOÁN XSTK – Y HỌC – Phòng 604

 • Giảng viên: VÕ THỊ LỢI

SÁNG: 09 BUỔI  LT: 27/6, 28/6, 29/6, 1/7, 2/7, 3/7, 6/7, 8/7, 13/7

3. Môn học: QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC – Phòng 604

 • Giảng viên: …

SÁNG: 06 BUỔI  LT:…

SÁNG: 02 BUỔI  TH:…

4. Môn học: HÓA DƯỢC 1 – Phòng 604

 • Giảng viên: – NGUYỄN THỊ KIM ANH

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

SÁNG: 10 BUỔI  LT:  9/9, 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 16/9, 17/9, 18/9, 19/9, 20/9

SÁNG: 04 BUỔI  TH: 23/9, 24/9, 25/9, 26/9

5. Môn học: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC – Phòng 604

 • Giảng viên: NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

SÁNG: 06 BUỔI  LT:4/7, 5/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7

6. Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 

1. Môn học: TIẾNG ANH CƠ BẢN 2 – Phòng 602

 • Giảng viên: LÊ HOÀNG ANH

Sáng: 06 BUỔI  LT: 30/12, 31/12, 02/01, 03/01, 04/01, 06/01

2. Môn học: DƯỢC LÝ 1 – Phòng 602

 • Giảng viên:

Sáng: 06 BUỔI  LT: 

Sáng: 04 BUỔI TH: 03/06; 04/06; 05/06; 08/06 Học tại cs BT

3. Môn học: BÀO CHẾ 1 – Phòng 602

 • Giảng viên:

Sáng: 10 BUỔI  LT: 18/05, 19/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 26/05, 27/05, 28/05, 29/05

SÁNG: 04 BUỔI TH: 30/06, 01/07, 02/07, 03/07

4. Môn học: HÓA DƯỢC 2 – Phòng 602

 • Giảng viên: NGUYỄN THI KIM ANH

Sáng: 10 BUỔI  LT: 07/01, 08/01, 09/01, 10/01, 11/01, 13/01, 14/01, 15/01, 16/01, 17/01

Sáng 04 Buổi TH: 06/06; 07/06; 13/06; 14/06 Học tại cs BT

5. Môn học: PHÁP CHẾ DƯỢC – Phòng 602

 • Giảng viên:

Sáng: 06 BUỔI  LT:  KT 29/06

6. Môn học: KINH TẾ DƯỢC – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Giang

Sáng: 07 BUỔI  LT:  KT 25/06

7. Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 

LÝ THUYẾT ONLINE:  06/07 – 12/07

THỰC HÀNH: 13/07 – 20/07

 

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

========= LỊCH HỌC TỪ THÁNG 01/2021 ==========

Marketing dược | Giảng viên: DS. Bùi Thị Minh Thư | Phòng: HT7

 • LT: Sáng: 18, 19, 20, 21, 22, 25/01/2021
 • TH: Sáng: 26/01, 27/01/2021

Môn học: DƯỢC LÂM SÀNG – DS. Lý Thanh Long – ONLINE

 • Cả ngày: 29/05,02/06,03/06,04/06/2021 

Môn học: KỸ NĂNG GIAO TIẾP BÁN THUỐC Phòng: HT2

 • Giảng viên: DS. Nguyễn Hồng Diễm

LÝ THUYẾT: ONLINE

 

Môn học: THỰC TẬP

từ 02/03- 14/03

THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI FPT LONG CHÂU

Thời gian: 15/11/2021 (Đợt 3 – Từ 15/11 – 04/12.)

Điều kiện:

 • Đã tiêm đủ 2 mũi vaccin phòng Covid-19 (mũi 2 đã được tiêm ít nhất 14 ngày). Là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày.
 • (Lưu ý: Phải xuất trình được giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi hoặc giấy F0 đã khỏi bệnh).
 • Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang – Khoảng cách – Khai báo y tế – Khử khuẩn – Không tụ tập đông người).

Danh sách: Các lớp và danh sách được đính kèm trong file. Xem tại: https://bom.to/SmGzbD

========= LỊCH HỌC TỪ THÁNG 11/2021 ==========

Môn học: DƯỢC LÂM SÀNG

Thực hành DLS: Sáng chiều 21/11

Môn học: KỸ NĂNG GIAO TIẾP BÁN THUỐC

TH KNGTBT: Sáng chiều 28/11

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP CAO ĐẲNG K10

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới