Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi chiều: CDS1102

Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (2 đánh giá, trung bình: 4,50 trong tổng số 5)
Loading...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1102

Ngày 22/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 11 tập trung tại phòng 606 – Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.

1. Môn học: GIẢI PHẨU SINH LÝ – Phòng 606

 • Giảng viên: THẦY TRẦN QUỐC BẢO

CHIỀU 10 BUỔI LÝ THUYẾT: 05/08, 08/08, 12/08, 13/08, 15/08, 16/08, 19/08, 29/08, 30/08, 05/09, 06/09, 19/09

CHIỀU 05 BUỔI THỰC HÀNH : 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 02/12

2. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng 606

 • Giảng viên: CÔ TRẦN THỊ MINH TUYẾN

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 07/08, 09/08, 26/08, 27/08, 28/08, 09/09

3. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng 606

 • Giảng viên: THẦY MINH

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 06/08, 14/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08

4. Môn học: HÓA HỌC 1 – Phòng 606

 • Giảng viên: CÔ NGUYỄN THỊ THÚY

CHIỀU 09 BUỔI LÝ THUYẾT: 15/08, 19/08, 01/10, 02/10,03/10, 04/10, 07/10, 08/10, 09/10

CHIỀU 04 BUỔI THỰC HÀNH : 21/10, 22/10, 23/10, 24/10

5. Môn học: CHÍNH TRỊ – Phòng 606

 • Giảng viên: CÔ NGUYỄN THỊ HÀ

CHIỀU 07 BUỔI LÝ THUYẾT: 10/09, 11/09, 12/09, 13/09, 16/09, 17/09, 18/09

6. Môn học: TIN HỌC – Phòng 606

 • Giảng viên: THẦY TRỊNH VĂN CƯ

CHIỀU 08 BUỔI LÝ THUYẾT: 20/09, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 25/11, 03/12, 04/12

7. Môn học: VS-KST – Phòng 606

 • Giảng viên: LÊ HUỆ HUỆ

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 10/10,11/10, 14/10,15/10, 16/10, 17/10

8. Môn học: THỰC VẬT DƯỢC – Phòng 606

 • Giảng viên: CÔ TRINH

CHIỀU 12 BUỔI LÝ THUYẾT: 25/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11 ,04/11, 05/11, 06/11, 07/11, 08/11, 11/11 KT

CHIỀU 05 BUỔI THỰC HÀNH:12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 18/11 (Phòng X12)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 

1. Môn học: PHÁP LUẬT – Phòng 606

 • Giảng viên: Lưu Danh Thúy

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT:

2. Môn học: CHÍNH TRỊ 2  – Phòng 606

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Hà

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 25/06, 26/06, 29/06, 30/06, 02/07, 03/07

3. Môn học: TACB1  – Phòng 606

 • Giảng viên: Cô Điều

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 01/07, 06/07, 11/07, 16/07, 17/07, 20/07

4. Môn học:  VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG – Phòng 606

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy

CHIỀU 12 BUỔI LÝ THUYẾT: 07/07, 08/07, 09/07, 10/07, 15/07, 24/07, 27/07, 28/07,29/07, 30/07

5. Môn học:  HÓA HỌC 2 – Phòng 606

 • Giảng viên: Võ Thị Lợi

CHIỀU 12 BUỔI LÝ THUYẾT:

CHIỀU 04 BUỔI THỰC HÀNH: 19/06; 22/06; 23/06; 24/06

6. Môn học: DƯỢC LIỆU 1 – Phòng 606

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thắm

CHIỀU 10 BUỔI LÝ THUYẾT: 18/05, 19/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 26/05, 27/05, 28/05, 29/05

CHIỀU 04 BUỔI THỰC HÀNH: 05/07, 13/07, 14/07, 19/07

7. Môn học: HÓA SINH  – Phòng 606

 • Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Thư

CHIỀU 09 BUỔI LÝ THUYẾT: 01/06; 02/06; 03/06; 04/06; 05/06; 08/06; 09/06; 10/06; 11/06

CHIỀU 03 BUỔI THỰC HÀNH: 21/07, 22/07, 23/07

8. Môn học:  BỆNH HỌC  – Phòng 606

 • Giảng viên: 

CHIỀU 09 BUỔI LÝ THUYẾT:

9. Môn học: PHÁP CHẾ DƯỢC  – Phòng 606

 • Giảng viên: Bùi Thị Tố Trinh

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT:

LỊCH BÔ SUNG

10. Môn học: PHÁP LUẬT  – Phòng 606

 • Giảng viên:

SÁNG 02 BUỔI LÝ THUYẾT: 12/06; 15/06

————————LỊCH HỌC KỲ 4 NĂM 2021———————-

26.  Tiếng Anh 2 | Giảng viên: Thị Điều | Phòng: HT5

 • Chiều 01/04, 02/04, 05/04, 06/04, 07/04, 08/04.

27.  Dược Lý 2 | Giảng viên: Trương Thị Phương Thảo – Lý Thanh Long | Phòng: HT5

 • Lý thuyết: Chiều 25/01, 26/01, 27/01, 28/01, 29/01, 02/03, 03/03, 05/03, 08/03, 09/03.
 • Thực hành: Chiều 10/03,11/03,12/03,15/03.

28.  Pháp chế – Tổ chức và quản lý dược | Giảng viên: Lê Nguyễn Hoa Đăng |Học online

 • Chiều 22/02, 23/02, 24/02, 25/02, 26/02, 01/03.

29.  Bào chế 2 | Giảng viên: Cô Lê Anh Đào | Phòng: HT5

 • Lý Thuyết: Chiều 16/03, 17/03, 18/03, 19/03, 22/03, 23/03, 24/03, 25/03, 26/03, 29/03, 30/03, 31/03.
 • Thực hành: Chiều 15/05,16/05, 22/05, 23/05.

30.  Dược học cổ truyền | Giảng viên: Bùi Thị Huỳnh | Phòng: Học Online

 • Lý thuyết 6 buổi: Chiều 26/05, 28/05, 31/05, 02/06, 03/06, 04/06.

31.  Kiểm Nghiệm Thuốc | Giảng viên: Lê Anh Đào | Phòng: Học Online

 • Lý thuyết 8 buổi: Sáng 11/06,15/06, 16/06, 17/06,18/06, 22/06, 23/06, 24/06.

32.  Kinh Tế Dược | Giảng viên: Bùi Thị Minh Thư | Phòng: Học Online

 • Lý thuyết 8 buổi: Cả ngày 02/07, 06/07,12/07, 14/07.

33.  Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc | Giảng viên: ……….. | Phòng: ………..

 • Đang cập nhật……………….

34.  Quản Trị Kinh Doanh Dược | Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung | Phòng: Học Online

 • Lý thuyết 8 buổi: Cả ngày 01/07, 07/07, 09/07………….đang cập nhật.

35.  Quản Lý Tồn Trữ Thuốc  | Giảng viên: Lý Thành Long | Phòng: Học Online

Mã lớp:  – ID:  – PASS:  (GVCN sẽ gửi vào nhóm lớp)

 • Lý thuyết 6 buổi: Sáng 06/09, 08/09, 13/09, 15/09, 20/09, 22/09/2021.

36.  Marketing Dược | Phòng: Học Online

Mã lớp:  – ID:  – PASS:  (GVCN sẽ gửi vào nhóm lớp)

 • Lý thuyết 6 buổi: Sáng 28/09, 30/09, 05/10, 07/10, 12/10, 14/10/2021.

37.  Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Thuốc | Phòng: Học Online

Mã lớp:  – ID:  – PASS:  (GVCN sẽ gửi vào nhóm lớp)

 • Thời gian: Sáng 27/10, 29/10, 02/11, 04/11, 09/11, 10/11/2021.

38. Đảm bảo chất lượng thuốc | Phòng: Học Online

Mã lớp:  – ID:  – PASS:  (GVCN sẽ gửi vào nhóm lớp)

 • Thời gian: Sáng 09/12, 10/12, 16/12, 17/12, 23/12, 24/12/2021

Vào lúc 08h00 Sáng ngày 06/11/2021 Thầy Trịnh Văn Cư sẽ sinh hoạt lớp hướng dẫn kiểm tra trên ứng dụng Azota
(Yêu cầu tất cả SV tham gia đầy đủ. Thông tin phòng họp GVCN sẽ gửi trong nhóm lớp).

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP CAO ĐẲNG K11

THÔNG BÁO LỊCH HỌC NĂM 2022

39. TH – Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Thuốc | Phòng: HT2 – CS Bình Thạnh| Cô Nguyễn Hồng Diễm

 • Thời gian: Sáng 15/02, 17/02, 24/02/2022.

40. TH – Dược Lâm Sàng | Phòng: LT05 – Bình Tân| GV: Trần Thị Ngọc Ni

 • Lý thuyết: Sáng, Chiều  04/04, 06/04, 07/04, 08/04/2022.
 • Thực Hành: Sáng,chiều: 09/04/2022.

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM 2021 – 2022 CÁC LỚP CAO ĐẲNG K11

41. TH – Marketing Dược | Phòng: LT05 – CS Bình Tân| Thầy Nguyễn Quốc Trung

 • Thời gian: Sáng: 10/06, 13/06/2022.

42. Hướng dẫn ôn Hóa Dược | Phòng: LT04 (Lý thuyết) + LT02 (Thực hành) – CS Bình Tân | Cô Tôn Thảo Vy (sv đã TTTN)

 • Lý Thuyết: Thời gian 08/08/2022
 • Thực hành: Thời gian: Chiều 26/08, 29/08.

Học thực hành chia ca: Ca 1: 13h30 – 15h30 (23 Sv từ 1 – 23)  – Ca 2: 15h30 – 17h30 (24 Sv từ 24 – 47)

43. Hướng dẫn ôn Dược Lý | Phòng: LT04 (Lý thuyết) + LT02 (Thực hành) – CS Bình Tân | Thầy Lý Thanh Long

 • Lý thuyết: Thời gian: Chiều 11/08/2022.
 • Thực hành: Thời gian Chiều 23/08, 25/08/2022.

Học thực hành chia ca: Ca 1: 13h30 – 15h30 (23 Sv từ 1 – 23)  – Ca 2: 15h30 – 17h30 (24 Sv từ 24 – 47)

44. Hướng dẫn ôn Bào Chế – LT | Phòng: LT04 – CS Bình Tân | Cô Lê Anh Đào

 • Thời gian: Chiều 19/08/2022

45. Hướng dẫn ôn Pháp Chế – TCQLD | Phòng: LT04 – CS Bình Tân | Cô Nguyễn Hồng Diễm (sv đã TTTN)

 • Thời gian: Chiều 16/08/2022.

46. Hướng dẫn ôn Dược Liệu | Phòng: LT04 (Lý Thuyết) + TH03 (Thực hành) – CS Bình Tân | Cô Lê Anh Đào (sv đã TTTN)

 • Lý Thuyết: Thời gian Chiều 18/08/2022.
 • Thực hành: Thời gian Chiều 30/08, 31/08/2022.

Học thực hành chia ca: Ca 1: 13h30 – 15h30 (23 Sv từ 1 – 23)  – Ca 2: 15h30 – 17h30 (24 Sv từ 24 – 47)

47. Hướng dẫn ôn Chính Trị – LT | Phòng: LT07 – CS Bình Tân | Giảng viên Thầy Trần Hoàng Nam – TG

 • Thời gian: Sáng 06/08/2022.

48. Hướng dẫn ôn Kỹ năng GT Bán thuốc – TH | Phòng: LT03 – CS Bình Tân | Cô Nguyễn Hồng Diễm

 • Thời gian: Chiều 22/08, 24/08/2022.

Học thực hành chia ca: Ca 1: 13h30 – 15h30 (23 Sv từ 1 – 23)  – Ca 2: 15h30 – 17h30 (24 Sv từ 24 – 47)

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới