THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC HỆ LIÊN THÔNG – LDS151301

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LDS151301

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

9. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng ( 4 buổi )  – Học online

Mã lớp: gmuy6by – ID: 389 703 3700 – Pass: 12345678

Thời gian: Sáng + Chiều: 29/05, 30/05/2021

Giảng viên: Thầy Đặng Anh Tuấn

10. Môn Hóa học đại cương Lý thuyết ( 6 buổi )  – Học online

Mã lớp: ooklk77 – ID: 780 049 7372 – Pass: 123456789

Thời gian: Sáng + Chiều: 05/06, 06/06, 12/06/2021

Giảng viên: Cô Phạm Vũ Nhật Uyên

11. Môn Toán Xác suất thống kê y học ( 4 buổi )  – Học online

Mã lớp: jc65ua3 – ID: 590 641 4821 – Pass: 12345

Thời gian: Sáng + Chiều: 19/06, 20/06/2021

Giảng viên: Cô Quách Thùy Dương

12. Môn Dịch tễ & Bệnh truyền nhiễm ( 4 buổi )  – Học online

Mã lớp: l7rwte2 – ID: 4073060234 – Pass: 0234

Thời gian: Sáng + Chiều: 26/06, 27/06/2021

Giảng viên: Thầy Trần Anh Tú

13. Môn Vật lý đại cương ( 4 buổi )  – Học online

Mã lớp: gvcjls4 – ID: 780 049 7372 – Pass: 123456789

Thời gian: Sáng + Chiều: 03/07, 04/07/2021

Giảng viên: Cô Phạm Vũ Nhật Uyên

2. Học tiếp Môn Giải phẫu sinh lý lý thuyết ( 4 buổi ) – Học online

Mã lớp:  – ID: 5125772325 – Pass: 1

Thời gian: Sáng + Chiều: 10/07, 11/07/2021

Giảng viên: Thầy Trần Quốc Bảo

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020-2021 (Chi tiết xem TẠI ĐÂY!)

14. Môn Hóa học hữu cơ & hóa phân tích (Hóa học 2) ( 6 buổi )  – Học online

Mã lớp: gc4lar5 – ID: 482 212 5233 – Pass: 12345678

Thời gian: Sáng + Chiều: 28/08, 05/09, 11/09/2021

Giảng viên: Cô Phạm Vũ Nhật Uyên

15. Môn Sinh học di truyền ( 6 buổi )  – Học online

Mã lớp:  – ID:  – Pass: (GVCN sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Sáng + Chiều: 18/09, 19/09, 25/09/2021

16. Môn Thực vật dược ( 08 buổi )  – Học online

Mã lớp:  – ID:  – Pass: (GVCN sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Sáng + Chiều: 09/10, 10/10, 16/10, 17/10/2021

17. Môn Đảm bảo chất lượng thuốc ( 06 buổi )  – Học online

Mã lớp:  – ID:   – Pass:  (GVCN sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Sáng + Chiều: 31/10, 06/11, 07/11/2021

18. Môn Quản trị kinh doanh dược ( 06 buổi )  – Học online

Mã lớp:  – ID:   – Pass:  (GVCN sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Sáng + Chiều: 13/11, 14/11, 20/11/2021

19. Môn Dược liệu 1+2 ( 08 buổi )  – Học online

Mã lớp:  – ID:   – Pass:  (GVCN sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Dược liệu 1 – Thời gian: Sáng + Chiều: 21/11, 27/11/2021

Dược liệu 2 – Thời gian: Sáng + Chiều: 28/11, 04/12/2021

20. Môn Kỹ năng giao tiếp bán thuốc ( 06 buổi )  – Học online

Mã lớp:  – ID:   – Pass:  (GVCN sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Sáng + Chiều: 05/12/2021, 08/01, 09/01/2022

21. Môn Dược lâm sàng ( 06 buổi )  – Học online

Mã lớp:  – ID:   – Pass:  (GVCN sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Sáng + Chiều: 15/01, 16/01, 19/02/2022

Lịch học bổ sung dành cho các bạn sinh viên chưa học
STT Thông tin học
1

Môn học: Giải phẫu sinh lý (04 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Sáng chiều 11/12, 12/12/2021

2

Môn học: Giáo dục Quốc phòng – An ninh (04 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Sáng chiều 18/12, 19/12/2021

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ II

https://drive.google.com/file/d/1M0tGSYVADKJpycM6lR0S4–T6_VuHn_7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TBzAMvdpiDQBi11JkhlSx7FMgnRKi1zJ/view?usp=sharing

Tổng cộng: 9.460.000 đồng 

22. Môn Hoá dược 1, 2 ( 6 buổi ) – Học online

Thời gian: Sáng + Chiều: 19/02, 20/02, 26/02/2022

GV: Thầy Lý Thanh Long

23. Môn Hóa sinh – Lý thuyết ( 6 buổi ) – Học online

Thời gian: Sáng + Chiều: 26/03, 27/03, 02/04/2022

GV: Thầy Trí

24. Môn Bệnh học ( 6 buổi ) – Học online

Thời gian: Sáng + Chiều: 03/04, 16/04, 17/04/2022

GV: Thầy Tú

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới