Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1002 – Khoá 10

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.404 Khu giảng đường 

Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS)

Thời Gian: Chiều: 30/7; 1/8;3/8; 7/8; 9/8; 13/8; 15/8; 17/8; 21/8; 23/8

2.Môn học: Sinh học di truyền – P.404 Khu Giảng đường

Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết – CN

Thời gian: Chiều:31/7; 02/8; 06/8; 08/8; 10/8; 14/8

3.Môn học: Thực vật dược – P.404 Khu giảng đường 

Giảng viên: Bùi Thị Thùy Trang – DS

Thời gian: Chiều: 27/08;28/08;29/08; 05/09;07/09;11/09;13/09;17/09;19/09;21/09;24/09, 04/10

4. Môn học: Hóa Học 1

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Cô Ngân

Thời gian: Chiều: 16/8; 20/8; 22/8; 24/8; 27/8; 29/8; 11/10; 12/10; 15/10; 16/10

5. Môn học: Chính trị 1

Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh.

Thời gian: Chiều: 17/10, 23/10, 24/10, 25/10, 29/10, 1/11

6. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng

Giảng viên: Cô Chi

Thời gian: Chiều: 27/09,28/9, 2/10, 3/10, 5/10, 9/10.

7. Môn học: Tin học

Giảng viên: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính – Trần Thế Bảy

Thời gian: Chiều: 12/9, 17/9, 19/9, 24/9, 26/09, 01/10

8. Môn học: Y Đức

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian:Chiều: 10/09, 14/09,  08/10, 10/10, 18/10, 19/10

9. Môn học: TH GPSL

Giảng viên: Bác Sĩ Dương Trường Giang

Thời gian:Chiều: Chiều: 22/10, 26/10, 30/10, 31/10, 02/11, 05/11

10. Môn học: TH Thực Vật Dược

Giảng viên: Cử Nhân Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian:Chiều: 10/11 ( P. 502 ), 17/11 ( P.502 ),18/11 ( P. 402 ), Sáng 28/12 ( P.401 )

11. Môn học: Giáo Dục Thể Chất 

Giảng viên: Cử Nhân Mễ Văn Hùng

Thời gian:Chiều: Chiều: 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, Sáng: 29/11/2018

12. Môn học: TH Hóa Học 1

Giảng viên: Th.s Cô Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Ca 1 ( 13h45′- 15h00 ) + Ca 2 ( 15h15′- 16h00 ): Chiều : 11/12, 18/11, 23/12, 24/12/2018

16. Môn học: Pháp Luật

Giảng viên: Thạc Sĩ Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: Chiều:  22/01, 20/02, 27/02, 28/02, 06/03, 07/03/2019

17. Môn học: Vật Lí Đại Cương- Lý Sinh

Giảng viên: Thạc Sĩ Thị Điều

Thời gian: Chiều: 12/02, 14/02, 15/02, 18/02, 19/02, 22/04, 23/04, 24/04, 25/04, 26/04, 04/05, 05/05/2019

18. Môn học: Bệnh Học

Giảng viên: BS Phan Quang Thuận

Thời gian: Chiều 21/02, 22/02, 26/02, 01/03, 04/03, 05/03, 11/03, 15/03, 18/03/2019

19. Môn học: Chính Trị 2

Giảng viên: Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Chiều 10/03, 12/03, 13/03, 14/03, 25/03, 26/03/2019

20. Môn học: Hóa Học 2

Giảng viên: Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Chiều 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 27/03, 15/04, 16/04, Sáng – Chiều 17/04, Sáng 18/04/2019

21. Môn học: TH Hóa Học 2

Giảng viên: Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Sáng Ca 1 (07h30- 09h30) – Ca 2 (09h30- 11h30), Chiều Ca 1 ( 13h30- 15h30 )- Ca 2 ( 15h30- 17h30 ): Chiều 16/05, Sáng 04/06, 05/06, 06/06/2019

22. Môn học: Hóa Sinh 

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết- PGS- TS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Chiều 09/04, 10/04, 12/04, Sáng – Chiều 02/05, chiều 03/05, 06/05, 17/05/2019

23. Môn học: TH Hóa Sinh

Giảng viên:  CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Ca 1 (07h30- 09h30) – Ca 2 (09h30- 11h30) : Sáng 22/05, 24/05, Sáng 27/05/2019

24. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1

Giảng viên: Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Chiều 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05, 03/06/2019

25. Môn học: Dược Liệu 1

Giảng viên: DS Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Chiều 07/05, 08/05, 09/05, 10/05, 13/05, 14/05, 15/05, 28/05, 29/05/2019

26. Môn học: TH Dược Liệu 1

Giảng viên: DS Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian:Ca 1 ( 13h30- 15h30 )- Ca 2 ( 15h30- 17h30 ): Sáng – Chiều 31/05, Chiều 05/06, 06/06/2019

27. Môn học: Toán Xác Suất Thống Kê  Y Học

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thúy

Thời gian: Sáng- chiều 13/07,15/07, 23/07, 25/07/2019

28. Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược

Giảng viên: Th.s Đoàn Tố Như

Thời gian: Chiều 27/06, 28/06, 01/07, 02/07, 09/07, 10/07/2019

29. Môn học: Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc

Giảng viên: DS Nguyễn Trần Ngọc Long

Thời gian: Chiều 16/07, 17/07, Sáng- chiều 18/07, chiều 19/07, 20/07/2019

30. Môn học: Hóa Dược 1

Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thương

Thời gian: Sáng- Chiều 03/09, 05/09, 09/09, 11/09, 13/09/2019

31. Môn học: TH Hóa Dược 1

Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thương

Thời gian:Ca 1 (07h30- 09h30) – Ca 2 (09h30- 11h30), Ca 1 ( 13h30- 15h30 )- Ca 2 ( 15h30- 17h30 ): Sáng 24/09, 25/09, 26/09, 27/09, 30/09/2019

32. Môn học: Dược Liệu 2

Giảng viên: DS Nguyễn Thị Dung

Thời gian: Chiều 07/10, Sáng- chiều 09/10, chiều 11/10, sáng- chiều 15/10, 17/10, chiều 22/10/2019

33. Môn học: Hóa Dược 2

Giảng viên: Th.s Nguyễn Phan Nhật Linh

Thời gian: Chiều: 11/11, Sáng- chiều 14/11, 18/11, chiều 21/11, 22/11, 03/12/2019

34. Môn học: Dược Lí 1 ( 10 Buổi )

Giảng viên: Th.s Nguyễn Thị Uyên

Thời gian: chiều 12/11, 15/11, 19/11, 29/11……/2019

35. Môn học: TH  Dược Liệu 2 ( P. 501 )

Giảng viên: Ds. Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Ca 1 ( 07h30- 09h30 ): Sáng  22/11, 25/11, 26/11, 27/11/2019

Thời gian: Ca 2 ( 09h30- 11h30 ): Sáng 22/11, 25/11, 26/11, 27/11/2019

34. Môn học: Dược Lí 1  – ( Tiếp theo )

Giảng viên: CK1. Lý Thanh Long

Thời gian: chiều 30/12, 31/12, Sáng 02/01, Chiều 03/01, 06/01, 07/01/2020

36. Môn học: Kinh Tế Dược 

Giảng viên: DS.Bùi Thị Minh Thư

Thời gian: chiều 08/01, 09/01, 10/01, 13/01, 14/01, 15/01…../2020

37. Môn học: Pháp Chế Dược

Giảng viên: DS.Bùi Thị Tố Trinh

Thời gian: Sáng: 03/02………../2020

38. Môn học: TH Dược Lí 1 ( 04 Buổi – P.402 )

Giảng viên: DS. Lý Thanh Long

Thời gian: Sáng- Chiều 22/05, 26/05/2020

39. Môn học: TH Hóa Dược 2 ( 04 Buổi – P. X9 )

Giảng viên: Ths. Nguyễn Phan Nhật Linh

Thời gian: Sáng- Chiều: 25/05, Chiều 27/05, 29/05/2020

40. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 2

Giảng viên: Ths. Phan Thị Kim Yến

Thời gian: Chiều: 01/06, 02/06, 04/06, 05/06, 09/06, 11/06/2020

41. Môn học: TH Bào Chế 1 ( 04 Buổi – P. X9 )

Giảng viên: Ds. Lê Anh Đào

Thời gian: Sáng- Chiều: 15/06, 17/06/2020

36. Môn học: Kinh Tế Dược  ( Tiếp )

Giảng viên: DS.Bùi Thị Minh Thư

Thời gian: Chiều 19/06, 22/06/2020

37. Môn học: Pháp Chế Dược ( Tiếp )

Giảng viên: Th.s Nguyễn Thị Nhị Hào

Thời gian: Chiều: 23/06, 24/06, 25/06, 26/06, 29/06, 30/06/2020

44. Tiếng Anh Chuyên Ngành

Chiều: 27/10,28/10,29/10,30/10,02/11,03/11/2020

Phòng học: Lý thuyết 02

Giảng viên: Cô Đoàn Tố Như

45. Kiểm nghiệm thuốc

Chiều: 05/11,09/11,10/11,12/11,13/11,16/11, sáng 12/12, chiều 12/12/ 2020

Phòng học: Lý thuyết 02

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

46. Thực hành Kiểm nghiệm thuốc

Chiều: 17/11,18/11,19/11, 23/11, 24/11, 25/11/2020

Phòng học: Thực hành Hoá dược – Kiểm nghiệm – Bào chế

Giảng viên: Cô Bùi Thị Minh Thư

47. Dược lý 2

Chiều: 26/11,27/11,30/11,01/12,02/12,03/12,04/12,07/12,08/12, 09/12/2020

Phòng học: Lý thuyết 02

Giảng viên: Thầy Lý Thanh Long

48. Thực hành Dược lý 2

Chiều: 10/12,11/12,14/12,15/12/2020

Phòng: Lý thuyết 02

Giảng viên: Thầy Lý Thanh Long

49. Thực hành Bào chế 2

Chiều: 21/12, 22/12, 23/12, 24/12/2020

Phòng thực hành 05

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

VI. HỌC KỲ VI

LỊCH HỌC

TỪ 18/01/2021 – 29/01/2021: SINH VIÊN THỰC TẬP BỆNH VIỆN HOOC MÔN + ĐT NGHỀ NGHIỆP

TỪ NGÀY 02/02/2021 – 18/02/2021: NGHỈ TẾT ÂM LỊCH & NGHỈ DỊCH

1. Dược Lâm Sàng- Lý Thuyết ( 08 buổi )

Chiều: 01/02, 10/03, 12/03, 13/03, 19/03, 25/03, 17/04, Sáng chiều 16/05/2021 (Nghỉ)

Phòng: LT 03

Giảng viên: Thầy Lý Thanh Long

2. Dược Lâm Sàng- Thực hành ( 02 buổi )

Chiều: 15/05, 23/05/2021 – Nghỉ

Phòng: LT 03

Giảng viên: Thầy Lý Thanh Long

3. Marketing Dược- LT ( 06 buổi ) – Học online

Chiều: 22/02, 23/02, 24/02, 25/02, 26/02, 01/03/2021, Sáng chiều 18/03/2021 (Ôn tập & Kiểm tra)

Phòng: Online

Giảng viên: Thầy Nguyễn Quốc Trung

4. Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Thuốc – Lý Thuyết ( 06 buổi )

Chiều 02/03, 03/03, 04/03, 05/03, 08/03, 09/03/2021

Phòng: LT 03

Giảng viên: Cô Võ Minh Vương

5. Marketing Dược – TH ( 02 buổi )

Chiều: 22/03, 23/03/2021

Phòng: LT03

Giảng viên: Cô Bùi Thị Minh Thư

6. Kỹ năng giao tiếp bán thuốc – TH ( 04 buổi )

Chiều: 24/03, 27/03, 03/04, 10/04/2021

Phòng: LT03

Giảng viên: Cô Nguyễn Trần Ngọc Long

TỪ 29/03/2021 – 23/04/2021: SINH VIÊN THỰC TẬP BỆNH VIỆN TÂN PHÚ + BÌNH TÂN + ĐT NGHỀ NGHIỆP

TỪ 26/04/2021 – 21/05/2021: SINH VIÊN THỰC TẬP NHÀ THUỐC

LỊCH NGHỈ LỄ 30/04 – 01/05/2021

Đối tượng: Các sinh viên hệ Chính quy, Liên Thông, Văn Bằng 2, Chính Quy 2 năm

Thời gian nghỉ: Từ Thứ 6 (ngày 30/04/2021) đến hết Chủ nhật (ngày 02/05/2021). Ngày 03/05/2021 sinh viên quay trở lại học bình thường theo thời khóa biểu của Trường.

Lưu ý: Đối với các lớp đang đi thực tập tại Bệnh viện, Nhà thuốc. Nếu có lịch phân công từ Bệnh viện, Nhà thuốc các sinh viên phải tham gia đầy đủ theo sự phân công của Bệnh viện, Nhà thuốc.

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

1. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN DƯỢC LIỆU – LÝ THUYẾT (02 buổi ) Học online

Mã lớp: jl6b36m – ID: 278 048 7328 – PASS: 01031967

Sáng: 27/05, 28/05/2021

Giảng viên: Thầy Nguyễn Quốc Trung

2. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN DƯỢC LÝ – LÝ THUYẾT (02 buổi ) Học online

Mã lớp: yzbbep4 – ID: 8936003909 – PASS: 930832

Sáng: 24/05, 25/05/2021

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thắm

3. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN BÀO CHẾ – LÝ THUYẾT (02 buổi ) Học online

Mã lớp: pxzwwkr – ID: 422 051 8637 – PASS: 07

Sáng: 10/05, 11/05/2021

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

4. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN PHÁP CHẾ TCQL DƯỢC (02 buổi ) Học online

Mã lớp: golb2vw – ID: 504 132 4003 – PASS: nhdiem

Sáng: 12/05, 13/05/2021

Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm

5. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA DƯỢC – LÝ THUYẾT (02 buổi ) Học online

Mã lớp: zgs7nkg – ID: 9281524493 – PASS: 123456789

Sáng: 14/05, 17/05/2021

Giảng viên: Thầy Lý Thanh Long

6. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ (02 buổi ) Học online

Mã lớp: 5ccg6he – ID: 9901727203 – PASS: 7203

Sáng: 18/05, 19/05/2021

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà

MÔN DƯỢC LÂM SÀNG LÝ THUYẾT ( 08 buổi ) Học online

Thời gian: Chiều: 01/02, 10/03, 12/03, 13/03, 19/03, 25/03, 17/04, Sáng chiều 28/11/2021

MÔN DƯỢC LÂM SÀNG THỰC HÀNH (02 buổi ) Học online

Thời gian: Sáng Chiều 05/12/2021

Thông báo kế hoạch THI LẦN 2 HK 1 năm học 2020-2021

(Tức Kì 5 khóa 10, Kì 3 Khóa 11, Kì 1 Khóa12)

– Thời gian đăng kí: Ngày 11/04, 12/04, 13/04, 17/04, 18/04/2021
– Thời gian THI: Ngày 24/04, 25/04/2021
– Đề cương ôn thi: Ôn đề cương thi Lần 1.

1. Kế hoạch thi lại học kì 1 năm học 2020-2021: https://drive.google.com/file/d/1zE9sbsJrJcKoVvENiI1hLmaVpxqmliTO/view?usp=sharing

2. Danh sách sinh viên dự thi: 

+ Khóa 10:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EqzXRXXGjSy9p2SPHrfq4Ol8yBW0VHgj/edit#gid=42022717

+ Khóa 11:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oxtwHjmI7d0HYTrhRKNGNXTSO5M9Q_Q5/edit#gid=1831655965

+ Khóa 12:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FIzI8wWEcEkm-fe31ws7QYdXBWWehDtu/edit#gid=776080832

3. Thời gian, chia ca thi, phòng thi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yCBvdDPUX9oIN6bUCIVX4o-QKaPX1YzW/edit#gid=1611024468

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP CAO ĐẲNG K10

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ VI

https://drive.google.com/file/d/1cW0n6hJET-KYZXAT1eL_BHT9ruuyauUb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13k32oj1ofYQ3vi4pHDKhcNQwffk5ji9t/view?usp=sharing

Tổng cộng 9.960.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 01/02/2021

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên hoàn thành học phí đến trước ngày 02/02/2021. Trường hợp sinh viên không nộp các khoản học phí và kinh phí theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

Sinh viên thuộc các diện : hộ nghèo , vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,… có giấy xác nhận của địa phương tới trực tiếp phòng đào tạo nhà trường hướng dẫn làm đơn xin gia hạn thời gian học phí.

Sinh viên không đóng đủ học phí đúng hạn sẽ áp dụng 2 hình thức :

1. Đình chỉ học trong 1 tháng đầu tiên

2. Sau 1 tháng vẫn chưa hoàn thành học phí sẽ quyết định thôi học.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn : làm đơn xin gia hạn học phí, kèm theo đơn xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã về hoàn cảnh của mình sẽ được gia hạn học phí thêm.

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

https://drive.google.com/file/d/1hMLJCecKMN9mBmDtZ5Uyj1klt5Ryqxh5/view?usp=sharing

 

THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI FPT LONG CHÂU

Thời gian: 15/11/2021 (Đợt 2 đi tiếp – 2 tuần – Từ 15/11 – 28/11).

Điều kiện:

  • Đã tiêm đủ 2 mũi vaccin phòng Covid-19 (mũi 2 đã được tiêm ít nhất 14 ngày). Là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày.
  • (Lưu ý: Phải xuất trình được giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi hoặc giấy F0 đã khỏi bệnh).
  • Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang – Khoảng cách – Khai báo y tế – Khử khuẩn – Không tụ tập đông người).

Danh sách: Các lớp và danh sách được đính kèm trong file. Xem tại: https://bom.to/SmGzbD

 

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới