Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1201- VB2, CĐVB2 – Khóa 12

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

1.Môn học: Pháp chế dược 

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Diễm – Dược sĩ 

Thời gian: Sáng-Chiều: 15/09; 22/09

2.Môn học: Quản lý tồn trữ thuốc 

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thương – Dược sĩ

Thời gian: Sáng-Chiều: 23/09; 29/09

3.Môn học: Ngoại Ngữ 

Giảng viên: Th.S Cô Thị Điều- Th.S Thầy Bùi Đức Trí

Thời gian: Sáng-Chiều: 30/09, 13/10, 14/10/2018

4.Môn học: Bào Chế

Giảng viên: Ds. Cô Lê Anh Đào

Thời gian: Sáng-Chiều: 06/10, 07/10/2018

5.Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược

Giảng viên: Th.s Thấy Bùi Đức Trí

Thời gian: Sáng-Chiều: 28/10, 10/11, 24/11/2018

6.Môn học: TH Dược Liệu 

Giảng viên: Ds. Lê Thị Thắm

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/10, 21/10, 27/10/2018

7.Môn học: Kiểm Nghiệm Thuốc

Giảng viên: Ds. Phan Hửu Phúc

Thời gian: Sáng-Chiều: 03/11, 04/11/2018

8.Môn học: Kinh Tế Dược

Giảng viên: Thầy Nguyễn Quang Huy

Thời gian: Sáng-Chiều: 17/11, 18/11/2018

9.Môn học: Sinh Học Di Truyền

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Sáng-Chiều: 01/12, 02/12/2018

10.Môn học: Vi Sinh Vật- Kí Sinh Trùng

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thùy Trang

Thời gian: Sáng-Chiều: 08/12, 09/12/2018

11.Môn học: Vật Lý Đại Cương

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Sáng-Chiều: 15/12, 16/12/2018

12.Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng- An Ninh

Giảng viên: CN Mễ Văn Hùng

Thời gian: Sáng-Chiều: 22/12/2018

13.Môn học: Giáo Dục Thể Chất 

Giảng viên: CN Mễ Văn Hùng

Thời gian: Sáng-Chiều: 23/12/2018

14.Môn học: Thực Vật Dược

Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thắm

Thời gian: Sáng-Chiều: 29/12, 30/12, 05/01/2019

15.Môn học: Giải Phẫu Sinh Lí

Giảng viên: BS Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng-Chiều: 06/01, 12/01, 13/01, 19/01/2019

16.Môn học: Toán Xác Suất Thống Kê Y Học

Giảng viên: Th.s Nguyễn Văn Tùng

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/01, 26/01, 27/01/2019

17.Môn học: Hóa Học Hữu Cơ Và Hóa Phân Tích

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Lợi

Thời gian: Sáng-Chiều: 16/02, 17/02, 09/03, 10/03/2019

18.Môn học: Bệnh Học

Giảng viên: BS Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng-Chiều: 23/02, 24/02, 02/03, 03/03/2019

19. Môn học: Hóa Học 1

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Sáng-Chiều: 16/03, 17/03, 23/03, 24/03/2019

20. Môn học: Y Đức 

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019

21. Môn học: Hóa Sinh

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019

22. Môn học: Dược Lâm Sàng

Giảng viên: DS Nguyễn Quang Huy – Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/04, 21/04, 12/05/2019

23. Môn học: TH GPSL

Giảng viên: BS Võ Văn Thái – CN Trần Quốc Bảo

Thời gian: Sáng-Chiều: 27/04, 28/04, 08/06/2019

24. Môn học:  Hóa Dược

Giảng viên: DS. Lê Ngọc An – Nguyễn Thị Kim Anh

Thời gian: Sáng – Chiều  04/05, 11/05/2019

25. Môn học:  Hóa Dược 2

Giảng viên: DS. Đỗ Ngọc Hân

Thời gian: Sáng – Chiều  19/05, 25/05/2019

21. Môn học: Hóa Sinh  ( Tiếp theo )

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng-Chiều: 15/06, 16/06/2019

26. Môn học: Dược Lí  1

Giảng viên: Ds. Nguyễn Thị Kim Anh

Thời gian: Sáng-Chiều: 29/06, 30/06/2019

27. Môn học: Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc

Giảng viên: Ds. Nguyễn Trần Ngọc Long

Thời gian: Sáng-Chiều: 13/07, 28/07/2019

28. Môn học: Thực Vật Dược ( Lịch dành cho những sv chưa học )

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/07, 21/07/2019

29. Môn học: Dược Liệu 1

Giảng viên: Ds. Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Sáng – Chiều  07/09, 14/09, 21/09/2019

30. Môn học: Bào Chế 2

Giảng viên: Ds. Lê Anh Đào

Thời gian: Sáng – Chiều  08/09, 22/09, 29/09/2019

31. Môn học: TH Dược Liệu 1

Giảng viên: Ds. Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Sáng – Chiều  28/09, 05/10/2019

32. Môn học: Tổ Chức và Quản Lí Dược

Giảng viên: Ds. Nguyễn Phan Nhật Linh

Thời gian: Sáng – Chiều  13/10, 19/10, 20/10/2019

33. Môn học: Kinh Tế Dược

Giảng viên: Ds. Bùi Thị Minh Thư

Thời gian: Sáng – Chiều  26/10, 27/10, 02/11/2019

THI HỌC KÌ 2: SÁNG- CHIỀU 02/11, 03/11/2019

34. Môn học: Dược Liệu 2

Giảng viên: Ds. Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Sáng- Chiều: 09/11, 10/11, 17/11/2019

35. Môn học: TH Thực Vật Dược ( P.X8 )

Giảng viên: Ds. Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng- Chiều: 23/11, 24/11/2019

36. Môn học: TH Dược Liệu 2 

Giảng viên: Ds. Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Sáng- Chiều: 01/12, 07/12/2019

37. Môn học: TH Hóa Học 1 P. X8

Giảng viên: CN Võ Thị Lợi

Thời gian: Sáng-Chiều: 21/12, 22/12/2019

38. Môn học: TH Hóa Học 2 P.X8

Giảng viên: CN Võ Thị Lợi

Thời gian: Sáng-Chiều: 28/12, 29/12/2019

39. Môn học: Dược Lí 2

Giảng viên: CK1 Lý Thanh Long

Thời gian: Sáng-Chiều: 04/01, 05/01, 11/01/2020

40. Môn học: TH Hóa Dược 1- P.X8

Giảng viên: Ds. Nguyễn Thị Kim Anh

Thời gian: Sáng-Chiều. 12/01, 19/01/2020

41. Môn học: Marketing Dược 

Giảng viên: Ds. Bùi Thị Minh Thư 

Thời gian: Sáng- chiều: 01/02, 02/02…./2020

42. Môn học: TH Hóa Dược 2 – P.X8

Giảng viên: Ds. Nguyễn Thị Kim Anh

Thời gian: Sáng-Chiều. 08/02, 09/02/2020

41. Môn học: Marketing Dược  ( tiếp )

Giảng viên: Ds. Bùi Thị Minh Thư 

Thời gian: Sáng- chiều: 30/05/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới