Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học chính quy SXN1102

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC CHÍNH QUY: SXN1102

Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào.

THÔNG BÁO

Đúng 9h00 ngày 03/09/2019, lớp SXN1102 tập trung tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F để nghe GVCN hướng dẫn:

  • Chương trình học và quy chế đào tạo.
  • Quy chế công tác học sinh sinh viên.
  • Quy chế thi và kiểm tra.

 

I. HỌC KỲ I:

LỊCH HỌC

1. Hóa học (Lý thuyết – 10 buổi):

Sáng 4/9, 5/9, 6/9, 9/9, 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 25/9, 27/9/2019 tại Phòng F303 Lầu 3 Nhà F.

Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thị Kim Ngân và Thạc sĩ Thị Điều.

2. Y Đức (6 buổi):

Sáng 16/9, 17/9, 18/9, 19/9, 20/9, 23/9/2019 tại Phòng F303 Lầu 3 Nhà F.

Giảng viên: CN YTCC Nguyễn Lê Hải Dương.

3. Sinh học và Di truyền (6 buổi):

Sáng 24/9. 26/9, 30/9, 2/10, 3/10, 15/10/2019 tại Phòng F303 Lầu 3 Nhà F.

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến.

4. Chính trị 1 (7 buổi):

Sáng 4/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 14/10/2019 tại Phòng F303 Lầu 3 Nhà F.

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà.

5. Vi sinh – Ký sinh trùng (6 buổi):

Sáng 16/10, 17/10, 18/10, 21/10, 22/10, 23/10/2019 tại Phòng F303 Lầu 3 Nhà F.

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến.

6. Giáo dục thể chất 1 (6 buổi):

Sáng 24/10, 25/10, 2810, 29/10, 30/10, 31/10/2019. tại Khu trò chơi Công viên Phú Lâm.

Ca 1 (SDS1102): học từ 8h00 đến 9h30.

Ca 2 (SĐD1102, SXN1102): học từ 9h30 đến 11h00.

Giảng viên: Thạc sĩ Trần Phi Hoàng

Chú ý: mặc áo thun, quần thun, đi giày thể thao. Cán bộ lớp liên hệ với thầy Trần Phi Hoàng trước buổi học để tập trung đúng vị trí quy định

7. Tin học (6 buổi):

Sáng 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 11/11/2019.  tại Phòng F303 Lầu 3 Nhà F.

Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Minh Truyền

8. Hóa học 1 (Thực hành ):

Chiều 2/12, 4/12/2019:  tại Phòng X9 – Cơ sở số 37/3 Ngô Tất Tố, P21, Q. Bình Thạnh

Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thị Kim Ngân

9. Giải phẫu Sinh lý ( Lý thuyết 10 buổi):

Sáng 12/11, 13/11, 15/11, 19/11, 20/11, 27/11, 28/11, 29/11/2019  tại Phòng F303 Lầu 3 Nhà F. Sáng 5/12/2019 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Bộ môn Y học cơ sở.

10. Dinh dưỡng Tiết chế (06 buổi):

Sáng 18/11, 21/11, 22/11, 25/11, 26/11, 3/12/2019 tại phòng tại phòng F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Tô Thị Hoan, Trương Thị Thanh Nga

11. Giải phẫu Sinh lý ( Thực hành 5 buổi)

Chiều 5/12,sáng chiều 6/12, 7/12/2019 tại phòng F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Bộ môn Y học cơ sở

I. HỌC KỲ II:

12.Tiếng anh 1

Sáng 26/5, 27/5, 28/5, 29/5, 30/5, 1/6/2020 tại F304 lầu 3 nhà F

Giảng viên: Thị Điều

13. Hóa sinh

Sáng- chiều: 8/6, 9/6, 10/6, 11/6/2020 tại F201 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Đặng Anh Tuấn

14. Dược lý

Sáng- chiều: 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 12/6, 15/6/2020 tại F201 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Lý Thanh Long

15. Sinh lý bệnh- miễn dịch

Sáng chiều  6/6, 7/6, 13/6, 14/6/2020 tại F304 lầu 3 nhà F

Giảng viên: Trần Anh Tú

16. Chính trị 

Sáng chiều 22/6/2020 ôn tập và kiểm tra 45p tại F201 Lầu 2 nhà F

Giảng viên: Nguyễn Thị Hà

17. Thực hành dược lý(4 buổi)

Chiều 16/6, 17/6, 18/6, 19/6/2020 tại F201 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Lý Thanh Long

18. Thực hành hóa sinh ( 3 buổi)

Chiều 25/6, 26/6, 30/6/2020 tại X8 , 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, Bình Thạnh

Giảng viên: Phạm Vũ Nhật Uyên

19. Vật lý đại cương- lý sinh ( 4 buổi)

Sáng- chiều 1/7, 2/7/2020 tại F203

Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy

20. Điều dưỡng cơ bản+ cấp cứu ban đầu ( ôn tập+ kiểm tra 45p)

Chiều: 7/7, 8/7/2020 tại X10 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, Bình Thạnh

Giảng viên: Nguyễn Văn Đạt

21. Điều dưỡng cơ bản+ cấp cứu ban đầu ( Kiểm tra 45p thực hành)

Chiều 10/7/2020 tại X10 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, Bình Thạnh

Giảng viên: Nguyễn Văn Đạt

22. Pháp luật ( online)

Sáng chiều  22/7, 24/7/2020

Giảng viên: Phí Thị Hồng Mơ

III. HỌC KỲ III:

1.Hóa phân tích ( lý thuyết)

Sáng chiều 7/9, 8/9, 9/9, 10/9/2020 tại 913/3 QL 1A, phường An Lạc, Bình Tân

Giảng viên : Cô Phạm Vũ Nhật Uyên

2. Hóa phân tích ( thực hành)

Sáng chiều: 11/9, 15/9/2020 tại 913/3 QL 1A, phường An Lạc, Bình Tân

Giảng viên : Cô Phạm Vũ Nhật Uyên

3. Xác suất thống kê y học

Sáng chiều 21/9, 22/9, 23/9, 24/9, 25/9/2020 tại 913/3 QL 1A, phường An Lạc, Bình Tân

Phòng học: Phòng lý thuyết 14

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân

4. Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản- Đảm bảo chất lượng xét nghiệm

Chiều 16/10, sáng chiều 17/10, chiều 19/10 chiều 21/10, chiều 23/10/2020

Sáng phòng LT14, chiều LT04

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà

Thực hành Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản- Đảm bảo chất lượng xét nghiệm

Sáng chiều 22/10, sáng 23/10 ,sáng chiều 24/10, sáng 26/10

Phòng thực hành xét nghiệm

Giảng viên : Cô Nguyễn Thị Hà

5. Sức Khỏe  Môi Trường và Vệ Sinh ( 6 Buổi )

Sáng: 04/11, 05/11, 25/11, 27/11, 04/12, 07/12/2020

Phòng Lý Thuyết 14

Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Đạt

6. Dịch Tễ và Các Bệnh Truyền Nhiễm ( 6 Buổi )

Sáng: 16/11, 17/11, 19/11, 23/11, 24/11, 26/11/2020

Phòng Lý Thuyết 03

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Mỹ Dum

 

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ III

https://drive.google.com/file/d/1TKRmxFcxSTpkPIB-kdQ3koOK_TP_Q0Zg/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1LXFRgGlilD8TRZuxFXmZVhkQrzpYgBKp/view?usp=sharing

Tổng cộng 8.960.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 21/09/2020 đến hết ngày 05/10/2020

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên hoàn thành học phí đến trước ngày 06/10/2020. Trường hợp sinh viên không nộp các khoản học phí và kinh phí theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

Sinh viên thuộc các diện : hộ nghèo , vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,… có giấy xác nhận của địa phương tới trực tiếp phòng đào tạo nhà trường hướng dẫn làm đơn xin gia hạn thời gian học phí.

Sinh viên không đóng đủ học phí đúng hạn sẽ áp dụng 2 hình thức :

1. Đình chỉ học trong 1 tháng đầu tiên

2. Sau 1 tháng vẫn chưa hoàn thành học phí sẽ quyết định thôi học.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn : làm đơn xin gia hạn học phí, kèm theo đơn xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã về hoàn cảnh của mình sẽ được gia hạn học phí thêm.

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

https://drive.google.com/file/d/1hMLJCecKMN9mBmDtZ5Uyj1klt5Ryqxh5/view?usp=sharing

 

THÔNG BÁO – BẢO HIỂM Y TẾ
Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo về việc mua bảo hiểm y tế học sinh – sinh viên (BHYT-HSSV) năm học 2020- 2021
1. Đối tượng tham gia BHYT-HSSV
– Tham gia bắt buộc đối với tất cả sinh viên tại Trường
– Đối với sinh viên đã có thẻ BHYT (thẻ ưu tiên) thuộc các nhóm đối tượng khác: thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan chiến sĩ…… đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, yêu cầu sinh viên photo lại thẻ BHYT nộp về Trường để lập Danh sách
2. Mức đóng và phương thức đóng:
– Mức thu 12 tháng (01/01/2021 – 31/12/2021) = 565.000 đồng (đây chính là thời hạn sử dụng của thẻ BHYT).

– Thẻ BHYT-HSSV có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

3. Thời gian thu tiền:
01/10/2020 đến 30/11/2020

IV. HỌC KỲ IV:

1. Tiếng anh 2 (6 buổi):

Sáng: 11/01, 12/01, 13/01, 14/01, 15/01, 18/01/2021

Phòng: Lý thuyết 03

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Sương Anh

2. Xét nghiệm vi sinh (Lý thuyết + Thực hành):

Lý thuyết (10 buổi): Sáng chiều 19/01, 20/01, Sáng 21/01, 25/01, 26/01, 27/01, 28/01, 01/02/2021.

Phòng: Lý thuyết 03

Thực hành (7 buổi): Sáng chiều 10/04, 17/04, sáng chiều 20/04, Chiều 25/04/2021.

Phòng: Thực hành 01

Giảng viên: Cô Đặng Thị Xuân

3. Giải phẫu bệnh (7 buổi):

Sáng 19/02, 22/02, 23/02, 24/02, 25/02, 26/02, 01/03/2021.

Phòng: Online

Chiều 23/03 (ôn tập) , 02/04/2021 (kiểm tra)

Phòng: Lý thuyết 11

Giảng viên: Thầy Đặng Anh Tuấn

4. Bệnh học cơ sở (12 buổi):

Chiều 20/02, 22/02, 23/02, 24/02, 27/02/2021. (Online)

Chiều 02/03, 03/03, 04/03, 06/03, 10/03, 12/03, 13/03/2021. (Học tại trường)

Phòng: Lý thuyết 03

Giảng viên: Bs Võ Văn Thái

5. Mô học (06 buổi):

Sáng 11/03, Sáng chiều 16/03, Sáng chiều 20/03 và sáng 22/03/2021.

Phòng: Lý thuyết 03

Giảng viên: Ths. Bs Phan Quang Thuận

Thông báo kế hoạch THI LẦN 2 HK 1 năm học 2020-2021

(Tức Kì 5 khóa 10, Kì 3 Khóa 11, Kì 1 Khóa12)

– Thời gian đăng kí: Ngày 11/04, 12/04, 13/04, 17/04, 18/04/2021
– Thời gian THI: Ngày 24/04, 25/04/2021
– Đề cương ôn thi: Ôn đề cương thi Lần 1.

1. Kế hoạch thi lại học kì 1 năm học 2020-2021: https://drive.google.com/file/d/1zE9sbsJrJcKoVvENiI1hLmaVpxqmliTO/view?usp=sharing

2. Danh sách sinh viên dự thi: 

+ Khóa 10:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EqzXRXXGjSy9p2SPHrfq4Ol8yBW0VHgj/edit#gid=42022717

+ Khóa 11:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oxtwHjmI7d0HYTrhRKNGNXTSO5M9Q_Q5/edit#gid=1831655965

+ Khóa 12:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FIzI8wWEcEkm-fe31ws7QYdXBWWehDtu/edit#gid=776080832

3. Thời gian, chia ca thi, phòng thi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yCBvdDPUX9oIN6bUCIVX4o-QKaPX1YzW/edit#gid=1611024468

LỊCH NGHỈ LỄ 30/04 – 01/05/2021

Đối tượng: Các sinh viên hệ Chính quy, Liên Thông, Văn Bằng 2, Chính Quy 2 năm

Thời gian nghỉ: Từ Thứ 6 (ngày 30/04/2021) đến hết Chủ nhật (ngày 02/05/2021). Ngày 03/05/2021 sinh viên quay trở lại học bình thường theo thời khóa biểu của Trường.

===> Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1RBl_olZWUyp2lC65X29WVwg5l1Ao_p03/view?usp=sharing

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ IV

https://drive.google.com/file/d/15klBOXaUrr9Nxo1KLhF4zkykL3DjyP4E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13k32oj1ofYQ3vi4pHDKhcNQwffk5ji9t/view?usp=sharing

Tổng cộng 9.460.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 01/02/2021

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên hoàn thành học phí đến trước ngày 01/02/2021. Trường hợp sinh viên không nộp các khoản học phí và kinh phí theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

Sinh viên thuộc các diện : hộ nghèo , vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,… có giấy xác nhận của địa phương tới trực tiếp phòng đào tạo nhà trường hướng dẫn làm đơn xin gia hạn thời gian học phí.

Sinh viên không đóng đủ học phí đúng hạn sẽ áp dụng 2 hình thức :

1. Đình chỉ học trong 1 tháng đầu tiên

2. Sau 1 tháng vẫn chưa hoàn thành học phí sẽ quyết định thôi học.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn : làm đơn xin gia hạn học phí, kèm theo đơn xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã về hoàn cảnh của mình sẽ được gia hạn học phí thêm.

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

https://drive.google.com/file/d/1hMLJCecKMN9mBmDtZ5Uyj1klt5Ryqxh5/view?usp=sharing

THÔNG BÁO HOÀN THIỆN LỆ PHÍ MÔN HỌC GDQP&AN – GDTC
Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo về việc hoàn thành lệ phí môn học GDQP&AN – GDTC tại Trung tâm GDQP&AN Trường Quân Sự Quân Khu 7.
1. Đối tượng tham gia 
– SV Khóa 11 Cao đẳng Chính quy đang theo học tại Trường
2. Mức đóng và thời gian thu tiền:
– Mức thu 900.000 đồng/sv (đã bao gồm chi phí: Đồng phục, đi lại, ăn ở, …)

– Thời gian thu tiền từ 20/04/2021 đến 27/04/2021

Trường hợp sinh viên không hoàn thiện theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

V. HỌC KỲ V

LỊCH HỌC ONLINE THÁNG 6/2021

*** Hướng dẫn chi tiết cài đặt và tham gia lớp học online: https://drive.google.com/file/d/17GQ6h4mkag9ItKotl9yj-xNq4LZxYOrj/view?usp=sharing

1. Xét nghiệm Ký sinh trùng (10 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID: 896 229 9901 – PASS : 273370

Thời gian: Sáng chiều 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 07/06/2021

Giảng viên: Cô Trần Thị Yến

2. Xét nghiệm Huyết học (10 buổi) – Học online

Mã lớp: gq3zzaf – ID: 2362656781 – PASS : D3G0Q7

Thời gian: Sáng chiều 08/06, 10/06, 11/06, 14/06, 16/06/2021

Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ

3. Xét nghiệm Hóa sinh (10 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID: 896 229 9901 – PASS : 273370

Thời gian: Sáng chiều 18/06, 21/06, 22/06, 23/06, 25/06/2021

Giảng viên: Cô Trần Thị Yến

4. Độc chất học lâm sàng (06 buổi) – Học online

Mã lớp: fu3pvur – ID: 896 229 9901 – PASS : 273370

Thời gian: Sáng chiều 05/07, 07/07, 09/07/2021

Giảng viên: Cô Trần Thị Yến

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020-2021 (Chi tiết xem TẠI ĐÂY!)

5. Môn Lao và Bệnh phổi (07 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS :  (GVCN thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Sáng 17/09, 20/09, 22/09, 24/09, 27/09, 29/09, 01/10/2021

6. Môn Nghiên cứu khoa học (06 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS :  (GVCN thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Sáng 12/10, 14/10, 19/10, 21/10, 26/10 (Nghỉ), 28/10/2021 (Nghỉ)

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP CAO ĐẲNG K11

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ V

https://drive.google.com/file/d/1M0tGSYVADKJpycM6lR0S4–T6_VuHn_7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10-Fr-V-MyK7LYQa9GeRMqykhrKHIFNVT/view?usp=sharing

Tổng cộng: 9.460.000 đồng 

THÔNG BÁO LỊCH HỌC SAU TẾT NĂM 2022

1. Môn Thực hành Ký sinh trùng (06 buổi) 

Thời gian: Sáng 14/02, Sáng 16/02, Sáng 18/02, Sáng 22/02, Sáng 01/03, Sáng 03/03/2022

Phòng: Thực hành xét nghiệm (Ca 1: 7h30-9h30; Ca 2: 9h30-11h30)

GV: Cô Phan Thị Cẩm Luyến

2. Môn Thực hành Xét nghiệm Hoá sinh (06 buổi) 

Thời gian: Sáng chiều 12/03, 13/03, 27/03/2022

Phòng: Thực hành xét nghiệm

GV: Thầy Huy

3. Môn Thực hành Huyết học (06 buổi) 

Thời gian: Chiều 14/03, 15/03, 16/03, 17/03, 18/03, 20/03/2022

Phòng: Thực hành xét nghiệm

GV: Cô Thanh

Học tiếp Môn Nghiên cứu khoa học (06 buổi)

Thời gian: Sáng 12/10, 14/10, 19/10, 21/10, 26/10 (Nghỉ), 28/10/2021 (Nghỉ)

Lịch bù: Sáng chiều 22/05/2022

Phòng: LT02

GV: Thầy Đặng Anh Tuấn

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

1. Môn Vi sinh Lý thuyết (01 buổi) 

Thời gian: Sáng 25/07/2022

Phòng: LT06

GV: Cô Ngô Hoàng Ngọc Thanh

2. Môn Xét nghiệm hóa sinh Lý thuyết (01 buổi) 

Thời gian: Sáng 26/07/2022

Phòng: LT06

GV: Cô Phan Thị Cẩm Luyến

3. Môn Chính trị (01 buổi) 

Thời gian: Chiều 06/08/2022

Phòng: LT07

GV: Thầy Trần Hoàng Nam

4. Môn Xét nghiệm huyết học Lý thuyết (01 buổi) 

Thời gian: Sáng 01/08/2022

Phòng: LT06

GV: Cô Phan Thị Cẩm Luyến

5. Môn Ký sinh trùng Lý thuyết (01 buổi) 

Thời gian: Sáng 03/08/2022

Phòng: LT06

GV: Cô Ngô Hoàng Ngọc Thanh

6. Môn Thực tập Kỹ năng nghề nghiệp (04 buổi) 

Thời gian: Sáng 08/08, 09/08, 15/08, 16/08/2022

Phòng: TH01

GV: Cô Phan Thị Cẩm Luyến

7. Môn Mô phôi Lý thuyết (01 buổi) 

Thời gian: Sáng 29/08/2022

Phòng: LT06

GV: Cô Trần Thị Minh Tuyến

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ VI

Đoàn phí: https://drive.google.com/file/d/1M0tGSYVADKJpycM6lR0S4–T6_VuHn_7/view?usp=sharing

Học phí: https://drive.google.com/file/d/1FySK5r_Zr0TqgP9vXKSfXYE9QkCkyNYF/view?usp=sharing

Tổng cộng: 9.960.000 đồng

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới