Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm học buổi chiều: CXN1101

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM

Ngày 22/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 11 tập trung tại phòng 606 – Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.

1. Môn học: GIẢI PHẨU SINH LÝ – Phòng 608

 • Giảng viên: THẦY TRẦN QUỐC BẢO

SÁNG 10 BUỔI LÝ THUYẾT: 29/08, 30/08, 03/09, 04/09, 05/09,S C28/10, S19/11, S21/11, S25/11

SÁNG 05 BUỔI THỰC HÀNH : Sáng 07/11(phòngHT9), S C14/11, S C 15/11

2. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng 608

 • Giảng viên: CÔ TRẦN THỊ MINH TUYẾN

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 26/08, 27/08, 28/08, 09/09, 10/09, 12/09

3. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng 608

 • Giảng viên: THẦY MINH

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 20/09, 23/09, 24/09, 25/09, 26/09, 27/09

4. Môn học: HÓA HỌC 1 – Phòng 608

 • Giảng viên: CÔ NGUYỄN THỊ THÚY

SÁNG 09 BUỔI LÝ THUYẾT: 20/08, 21/08, 22/08, 23/08, 06/09, 11/09, 13/09, 16/09, 30/09

SÁNG 04 BUỔI THỰC HÀNH : 25/10, 29/10, 30/10, 31/10

5. Môn học: CHÍNH TRỊ – Phòng 608

 • Giảng viên: CÔ NGUYỄN THỊ HÀ

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 19/09, 15/10, 16/10 ,17/10 ,18/10, 21/10, 01/11

6. Môn học: TIN HỌC – Phòng 608

 • Giảng viên: THẦY TRỊNH VĂN CƯ

SÁNG 08 BUỔI LÝ THUYẾT: 17/09, 18/09, 10/10, 11/10, 14/10, 22/10, 23/10, 24/10

7. Môn học: VS-KST – Phòng 608

 • Giảng viên: LÊ THỊ HUỆ

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 02/10, 03/10, 04/10, 07/10, 08/10, 09/10

8. Môn học: Y ĐỨC – Phòng 608

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: S20/11 26/11,27/11, 28/11, 29/11, 02/12

9. Môn học: DINH DƯỠNG – Phòng 608

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT:  04/11, 05/11, 06/11, 08/11, 11/11, 13/11

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

1. Môn học: PHÁP LUẬT  – Phòng 608

 • Giảng viên: Lưu Danh Thúy

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 08/06, 09/06, 23/06, 24/06, 25/06, 26/06

2. Môn học: CHÍNH TRỊ 2 – Phòng 608

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Hà

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT:

3. Môn học: TACB1 – Phòng 608

 • Giảng viên: Cô Điều

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 02/07, 03/07, 21/07, 22/07, 23/07, 24/07

4. Môn học: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG – LÝ SINH – Phòng 608

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy

CHIỀU 10 BUỔI LÝ THUYẾT: 18/05, 19/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 26/05, 27/05, 28/05, 29/05

5. Môn học: DƯỢC LÝ – Phòng 608

 • Giảng viên: Lý Thanh Long

CHIỀU 10 BUỔI LÝ THUYẾT:

CHIỀU 04 BUỔI THỰC HÀNH :

6. Môn học: ĐDCB VÀ CCBĐ – Phòng 608

 • Giảng viên: Nguyễn Văn Đạt

CHIỀU 10 BUỔI LÝ THUYẾT:

CHIỀU 06 BUỔI THỰC HÀNH : 10/06; 11/06; 12/06; 15/06; 16/06; 17/06

7. Môn học: MÔ HỌC – Phòng 608

 • Giảng viên: 

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT:

8. Môn học: HÓA SINH – Phòng 608

 • Giảng viên: Thầy Tuấn

CHIỀU 09 BUỔI LÝ THUYẾT: 08/07, 09/07,10/07, 13/07, 14/07, 15/07, 16/07, 17/07, 20/07

CHIỀU 03 BUỔI THỰC HÀNH : 29/07, 30/07, 31/07

9. Môn học: NCSK VÀ HVCN – Phòng 608

 • Giảng viên: Hồ Hữu Hòa

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT:

10. Môn học: PHÁP LUẬT VÀ TCYT – Phòng 608

 • Giảng viên: Bùi Văn Hiền

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT:

LỊCH BỔ SUNG

9. Môn học: CHÍNH TRỊ 2 – Phòng 608

 • Giảng viên: 

CHIỀU 02 BUỔI LÝ THUYẾT: 04/06; 05/06

9. Môn học: DƯỢC LÝ – Phòng 608

 • Giảng viên: Cô Thảo

CHIỀU 03 BUỔI LÝ THUYẾT: 07/07, 11/07, 18/07

9. Môn học: SINH LÝ BỆNH – MD- Phòng 608

 • Giảng viên: Thầy Tú

CHIỀU 02 BUỔI LÝ THUYẾT: 04/07, 05/07

————————LỊCH HỌC KỲ 4 NĂM 2021———————-

26.  Tiếng Anh 2 | Giảng viên: Thầy Phan Trung | Phòng: HT9

 • Chiều : 11/01,12/01,13/01,14/01,15/01,18/01.

27.  Bệnh học cơ sở | Giảng viên: Trần Anh Tú | Phòng: HT8

 • Sáng : Sáng Chiều : 19/01, 20/01, 21/01, 22/01, 25/01, 26/01.

28.  Mô học | Giảng viên: Chu Hòa Sơn | Phòng: HT8

 • Sáng chiều : 28/01, 29/01, 30/01.

29.  Giải phẫu bệnh | Giảng viên: Thầy  Đặng Anh Tuấn | Phòng: HT9

 • Học online : sáng 19/02, 22/02, 23/02, 24/02, 25/02, 26/02, 01/03.
 • Ôn tập : Chiều 08/03, 09/03,10/03,11/03,12/03 ( bắt buộc đi học ).

30.  Xét nghiệm vi sinh | Giảng viên: Đặng Thị Xuân | Phòng: HT9

 • Lý thuyết: Cả ngày 29/03, 30/03, 02/04, 07/04, 09/04.
 • Thực hành: Cả ngày 12/04,13/04, 19/04.

31.  Xét Nghiệm Ký Sinh Trùng| Giảng viên: Trần Thị Yến | Phòng: Học Online

 • Lý thuyết 8 Buổi: Cả ngày 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 07/06.

32.  Xét Nghiệm Huyết Học | Giảng viên: Lê Thị Huệ | Phòng: Học Online

 • Lý thuyết 10 Buổi: Cả ngày 08/06, 10/06, 11/06, 14/06, 16/06.

33.  Xét Nghiệm Hóa Sinh | Giảng viên: Trần Thị Yến | Phòng: Học Online

 • Lý thuyết 10 Buổi: Cả ngày 18/06, 21/06, 22/06, 23/06, 25/06.

34.  Độc Chất Lâm Sàng | Giảng viên: Trần Thị Yến | Phòng: Học Online

 • Lý thuyết 6 Buổi: Cả ngày 05/07, 07/07, 09/07.

35.  Lao và Bệnh Phổi (7 buổi) | Phòng: Học Online

Mã lớp:  – ID:  – PASS :  (GVCN thông báo trong nhóm lớp)

 • Lý thuyết: Sáng 17/09, 20/09, 22/09, 24/09, 27/09, 29/09, 01/10/2021.

36.  TH Nghiên cứu Khoa học | Phòng: Học Online

Mã lớp:  – ID:  – PASS :  (GVCN thông báo trong nhóm lớp)

 • Lý thuyết 6 buổi: Sáng 12/10, 14/10, 19/10, 21/10, 26/10, 28/10/2021.

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP CAO ĐẲNG K11

37. Thực Hành Huyết Học | Phòng: X9 – Bình Thạnh | GV: Cô Thanh

 • Thời gian: Chiều: 29/03, 30/03, 31/03, 01/04, 04/04, 05/04/2022

38.  Thực Hành Xét nghiệm Hóa Sinh | Phòng: HT12 – Bình Thạnh | GV: Trần Quốc Huy

 • Sáng: 17/04, 27/04,16/04, 23/04/2022.
 • Chiều: 17/04, 27/04/2022.

39.  Thực Hành Ký Sinh Trùng | Phòng: X9 – Bình Thạnh | GV: Phan Thị Cẩm Luyến

 • Thời gian: Sáng + Chiều 07/04, 08/04, 09/2022.

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM 2021 – 2022 CÁC LỚP CAO ĐẲNG K11

40. Hướng dẫn ôn Chính Trị | Phòng: LT05 – CS Bình Tân | Giảng viên Thầy Nguyễn Thanh Tiền

 • Thời gian: Chiều 27/07/2022.

41. Hướng dẫn ôn Vi sinh – LT | Phòng: LT06 – CS Bình Tân | Giảng viên Cô Ngô Hoàng Ngọc Thanh – TG

 • Thời gian: Chiều 25/07/2022.

42. Hướng dẫn ôn Ký sinh trùng – LT | Phòng: LT06 – CS Bình Tân | Giảng viên Cô Ngô Hoàng Ngọc Thanh – TG

 • Thời gian: Chiều 03/08/2022.

43. Hướng dẫn ôn Xét nghiệm Hóa sinh – LT | Phòng: LT06 – CS Bình Tân | Giảng viên Cô Phan Thị Cẩm Luyến – TG

 • Thời gian: Chiều 26/07/2022.

44. Hướng dẫn ôn Xét nghiệm Huyết học – LT | Phòng: LT06 – CS Bình Tân | Giảng viên Cô Phan Thị Cẩm Luyến – TG

 • Thời gian: Chiều 01/08/2022.

45. Hướng dẫn ôn Thực hành Kỹ năng nghề nghiệp – LT | Phòng: TH01 – CS Bình Tân | Giảng viên Cô Phan Thị Cẩm Luyến – TG

 • Thời gian: Chiều 08/08, 09/08, 15/08, 16/08/2022. 

Học thực hành chia ca:

+ Ca 1: 13h30 – 15h30 (27 Sv từ 1 – 27)

+ Ca 2: 15h30 – 17h30 (26 Sv từ 28 – 53)

46. Hướng dẫn ôn Mô phôi – LT | Phòng: LT06 – CS Bình Tân | Giảng viên Cô Trần Thị Minh Tuyến

 • Thời gian: Chiều 29/08/2022.

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới