Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm học buổi chiều: CXN1101

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM

Ngày 22/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 11 tập trung tại phòng 606 – Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.

1. Môn học: GIẢI PHẨU SINH LÝ – Phòng 608

 • Giảng viên: THẦY TRẦN QUỐC BẢO

SÁNG 10 BUỔI LÝ THUYẾT: 29/08, 30/08, 03/09, 04/09, 05/09,S C28/10, S19/11, S21/11, S25/11

SÁNG 05 BUỔI THỰC HÀNH : Sáng 07/11(phòngHT9), S C14/11, S C 15/11

2. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng 608

 • Giảng viên: CÔ TRẦN THỊ MINH TUYẾN

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 26/08, 27/08, 28/08, 09/09, 10/09, 12/09

3. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng 608

 • Giảng viên: THẦY MINH

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 20/09, 23/09, 24/09, 25/09, 26/09, 27/09

4. Môn học: HÓA HỌC 1 – Phòng 608

 • Giảng viên: CÔ NGUYỄN THỊ THÚY

SÁNG 09 BUỔI LÝ THUYẾT: 20/08, 21/08, 22/08, 23/08, 06/09, 11/09, 13/09, 16/09, 30/09

SÁNG 04 BUỔI THỰC HÀNH : 25/10, 29/10, 30/10, 31/10

5. Môn học: CHÍNH TRỊ – Phòng 608

 • Giảng viên: CÔ NGUYỄN THỊ HÀ

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 19/09, 15/10, 16/10 ,17/10 ,18/10, 21/10, 01/11

6. Môn học: TIN HỌC – Phòng 608

 • Giảng viên: THẦY TRỊNH VĂN CƯ

SÁNG 08 BUỔI LÝ THUYẾT: 17/09, 18/09, 10/10, 11/10, 14/10, 22/10, 23/10, 24/10

7. Môn học: VS-KST – Phòng 608

 • Giảng viên: LÊ THỊ HUỆ

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 02/10, 03/10, 04/10, 07/10, 08/10, 09/10

8. Môn học: Y ĐỨC – Phòng 608

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: S20/11 26/11,27/11, 28/11, 29/11, 02/12

9. Môn học: DINH DƯỠNG – Phòng 608

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT:  04/11, 05/11, 06/11, 08/11, 11/11, 13/11

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

1. Môn học: PHÁP LUẬT  – Phòng 608

 • Giảng viên: Lưu Danh Thúy

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT:

2. Môn học: CHÍNH TRỊ 2 – Phòng 608

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Hà

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT:

3. Môn học: TACB1 – Phòng 608

 • Giảng viên: Lê Hoàng Anh

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT:

4. Môn học: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG – LÝ SINH – Phòng 608

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy

CHIỀU 12 BUỔI LÝ THUYẾT: 17/02, 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 24/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02, 02/03, 03/03

5. Môn học: DƯỢC LÝ – Phòng 608

 • Giảng viên: Lý Thanh Long

CHIỀU 10 BUỔI LÝ THUYẾT:

CHIỀU 04 BUỔI THỰC HÀNH :

6. Môn học: ĐDCB VÀ CCBĐ – Phòng 608

 • Giảng viên: Nguyễn Văn Đạt

CHIỀU 10 BUỔI LÝ THUYẾT:

CHIỀU 06 BUỔI THỰC HÀNH :

7. Môn học: MÔ HỌC – Phòng 608

 • Giảng viên: 

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT:

8. Môn học: HÓA SINH – Phòng 608

 • Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Thư

CHIỀU 09 BUỔI LÝ THUYẾT:

CHIỀU 03 BUỔI THỰC HÀNH :

9. Môn học: NCSK VÀ HVCN – Phòng 608

 • Giảng viên: Hồ Hữu Hòa

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT:

10. Môn học: PHÁP LUẬT VÀ TCYT – Phòng 608

 • Giảng viên: Bùi Văn Hiền

CHIỀU 06 BUỔI LÝ THUYẾT:

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới