Thời khoá biểu lớp Chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Dược SDS1302 – CĐVB2H3

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG 2

CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1302 – CĐVB2H3

Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30, tối từ 18h00 đến 20h30

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào.

THÔNG BÁO

Đúng 17h00 ngày 03/09/2019, lớp SDS1401 – CĐVB2H3 đến Văn phòng Tuyển sinh làm thủ tục nhập học.

1. Thực hành Thực vật Dược (4 buổi):

Tối 3/9, 4/9, 5/9, 6/9/2019 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm.

2. Thực hành Vi sinh – Ký sinh trùng (4 buổi):

Tối 10/9, 11/9, 12/9, 13/9/2019 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Mai Thị Bích Chi.

3. Tin học (4 buổi):

Tối 17/9, 19/9, 23/9, 24/9/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Nguyễn Minh Truyền.

4. Xác suất thống kê Y Dược (6 buổi):

Tối 25/9, 27/9, 30/9, 1/10, 2/10, 4/10/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Tùng.

5. Sinh học và Di truyền (4 buổi):

Tối 3/10, 7/10, 9/10, 11/10/2019 tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến.

6. Giải Phẫu Sinh lý (8 buổi):

Tối 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 04/11, 05/11, 14/11/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Trần Quốc Bảo.

7. Bệnh Học (8 buổi):

Tối 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11/2019, 11/11, 12/11, 13/11/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Trần Anh Tú.

8. Kinh tế dược (6 buổi):

Tối 19/11, 20/11, 21/11, 25/11, 26/11/2019… tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Bùi Thị Tố Trinh

9. Dược liệu (9 buổi)

Tối 3/12, 4/12, 5/12, 10/12, 11/12, 12/12, 17/12, 18/12, 19/12/2019 tại phòng F203 Lầu 2 nhà F

Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Uyên

10. Hóa dược (8 buổi)

Tối 6/12, 20/12, 26/12/2019 , 9/1, 10/1/2020, 8/6, 9/6, 12/6/2020 tại phòng F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Phan Nhật Linh

11. Đảm bảo chất lượng thuốc (5 buổi)

Tối 23/12, 25/12/2019, tối 6/1, 7/1, 8/1/2020 tại phòng F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Loan

12. Thực hành GPSL (4 buổi)

Tối 13/1, 14/1, 15/1, 16/1/2020 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Trần Quốc Bảo

13. Marketing dược ( 5 buổi)

Tối 18/5, 19/5, 20/5, 21/5, 22/5/2020 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Lý Thanh Long

14. Vi sinh- ký sinh trùng ( lý thuyết 5 buổi)

Tối 28/5, 29/5, 2/6, 4/6, 5/6/2020 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Đặng Anh Tuấn

15. Hóa sinh ( 6 buổi)

Tối 16/6, 18/6, 19/6, 23/6, 25/6, 26/6/2020 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Đặng Anh Tuấn

16. Kỹ năng giao tiếp bán thuốc (6 buổi)

Tối 8/7,10/7, 13/7, 14/7,15/7, 16/7/2020 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Loan

17. Quản trị kinh doanh dược (6 buổi)

Tối 20/7, 22/7, 24/7, 27/7, 29/7, 30/7/2020 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Phan Hữu Phúc

18. Dược lâm sàng (6 buổi)

Tối 3/8, 5/8, 6/8,10/8, 12/8, 13/8/2020 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Lý Thanh Long

19. Vật lý đại cương (4 buổi)

Tối 1/9, 3/9, 4/9, 5/9/2020 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Nguyễn Văn Tùng

20. Hóa học (4 buổi)

Tối 7, 8, 9, 10/9/2020 tại F201 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Võ Thị Lợi

21. Kiểm Nghiệm Thuốc

Buổi tối: 29/9, 6/10, 8/10, 13/10, 15/10, 20/10/2020

Phòng học: Lý thuyết 01 – Cơ sở Bình Tân

Giảng viên: Cô Bùi Thị Minh Thư

22. Quản Lý Tồn Trữ Thuốc

Buổi tối: 2/10, 9/10, 16/10, 22/10, 23/10, 27/10/2020

Phòng học: Lý thuyết 01 – Cơ sở Bình Tân

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Loan

23. Bào chế 1+2

Buổi tối: 19/10, 21/10, 28/10, 2/11, 4/11, 11/11, 16/11, 18/11, 23/11, 25/11, 26/11, 30/11/2020.

Phòng học: Lý thuyết 01 – Cơ sở Bình Tân

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

24. Dược lý 2

Buổi tối: 5/10, 7/10, 12/10, 14/10, 29/10, 30/10, 3/11, 5/11/2020

Phòng học: lý thuyết 01- cơ sở Bình Tân

Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

25. Dược liệu 2 ( học tiếp)

Buổi tối: 9/11, 10/11, 12/11, 20/11, 24/11/2020.

Phòng học: lý thuyết 01- Bình Tân

Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

26. Thực hành Bào chế tại phòng TH03

Buổi tối: 21/12,23/12,30/12/2020; 04/01,05/01,06/01/2021

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

27. Thực hành Kiểm nghiệm thuốc tại phòng TH05

Buổi tối: 22/12,24/12,29/12,31/12/2020

Giảng viên: Cô Bùi Thị Minh Thư

28. Thực hành Dược liệu 1 + 2 tại phòng TH03

Buổi tối: 07/01,08/01,11/01,12/01,13/01,14/01/2021

Giảng viên: Thầy Nguyễn Quốc Trung

29. Thực hành Dược lý 1+2 tại phòng TH03

Buổi tối: 18/01,19/01,20/01,21/01,22/01,25/01/2021

Giảng viên: Thầy Lý Thanh Long

30. Tổ chức quản lý và pháp chế dược tại phòng LT01

Buổi tối: 28/01,29/01,01/02,03/03,04/03,05/03/2021

Giảng viên: Thầy Nguyễn Quốc Trung

31. Thực hành hóa sinh tại phòng TH01

Buổi tối: 10/03,12/03,16/03/2021

Giảng viên: Cô Phạm Vũ Nhật Uyên

32. Thực hành hóa học tại phòng TH01

Buổi tối: 17/03,18/03,19/03/2021

Giảng viên: Cô Phạm Vũ Nhật Uyên

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ IV

https://drive.google.com/file/d/1M0tGSYVADKJpycM6lR0S4–T6_VuHn_7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1e9bSohGndKwAuEH4WRLYz-3ZtC3hXAfa/view?usp=sharing

Tổng cộng 9.460.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 25/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới