Thời khoá biểu lớp Liên thông Cao đẳng Dược SDS1301 – LTH3

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1301 – LTH3

Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30, tối từ 18h00 đến 20h30

Lưu ý:

THÔNG BÁO

Đúng 7h00 ngày 09/03/2019, lớp SDS1301 – LTH3 đến Văn phòng Tuyển sinh làm thủ tục nhập học.

1. Hóa học 1 (Lý thuyết – 8 buổi):

Tối 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 15/3, 19/3, 21/3, 22/3/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

2. Thực hành Hóa học 1 (2 buổi):

Tối 26/3, 28/3/2019 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

THÔNG BÁO: Do khu F, G tiến hành sửa chữa, lớp SDS1301 – LTH3 được nghỉ 1 tuần (1/4/2019 – 7/4/2019). Mong các anh chị sinh viên thông cảm.

3. Hóa học 2 (Lý thuyết – 6 buổi):

Tối 8/4, 10/4, 11/4, 17/4, 18/4, 22/4/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

4. Thực hành Hóa học 2 (2 buổi):

Tối 23/4, 25/4/2019 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

LỊCH NGHỈ KỶ NIỆM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Sinh viên hệ Liên thông, Văn bằng 2, Chuyển đổi Văn bằng 2 được nghỉ tuần từ 29/4/2019 – 5/5/2019.

5. Dược lý 1 (8 buổi):

Tối 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 13/5, 14/5, 22/5, 23/5/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Thầy Đặng Nam Anh.

6. Sinh học và Di truyền (4 buổi):

Tối 16/5, 17/5, 20/5, 21/5/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến.

7. Pháp chế Dược (4 buổi):

Tối 28/5, 29/5, 30/5, 31/5/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm.

8. Chính trị (4 buổi):

Tối 3/6, 4/6, 5/6, 6/6/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Thầy Phan Văn Thành.

9. Pháp luật (4 buổi):

Tối 10/6, 11/6, 12/6, 13/6/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Phan Văn Thành.

10. Y đức (4 buổi):

Tối 17/6, 18/6, 19/6, 20/6/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Tô Thị Hoan.

THÔNG BÁO: Công đoàn Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổ chức du lịch hè thường niên cho cán bộ, nhân viên, giảng viên Nhà trường, nên lớp SDS1301 – LTH3 được nghỉ 1 tuần (24/6/2019 – 30/6/2019).

11. Xác suất – Thống kê Y Dược (6 buổi):

Tối 1/7, 3/7, 5/7, 8/7, 10/7, 12/7/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Tùng.

12. Vật lý đại cương – Lý sinh (10 buổi):

Tối 9/7, 11/7, 15/7, 17/7, 19/7, 23/7, 25/7, 29/7, 31/7, 2/8/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Thị Điều.

13. Hóa sinh (Lý thuyết – 6 buổi):

Tối 16/7, 18/7, 22/7, 24/7, 5/8, 7/8/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Tuyết.

14. Vi sinh – Ký sinh trùng (Lý thuyết – 4 buổi):

Tối 6/8, 8/8, 13/8, 15/8/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến.

15. Thực hành Hóa sinh (4 buổi):

Tối 9/8, 12/8, 23/8, 30/8/2019 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Tuyết.

16. Thực vật Dược (Lý thuyết – 8 buổi):

Tối 19/8, 20/8, 22/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 9/9/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm.

(Chú ý: Môn Thực vật Dược các lớp sẽ học từ 18h30 – 20h30)

17. Thực hành Thực vật Dược (4 buổi):

Tối 3/9, 4/9, 5/9, 6/9/2019 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm.

18. Thực hành Vi sinh – Ký sinh trùng (4 buổi):

Tối 10/9, 11/9, 12/9, 13/9/2019 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Mai Thị Bích Chi.

19. Tin học (4 buổi):

Tối 17/9, 19/9, 23/9, 24/9/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Nguyễn Minh Truyền.

LỊCH HỌC BỔ SUNG

– Hóa học 1 (2 buổi):

Tối 16/9, 18/9/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

– Thực hành Hóa học 1 (1 buổi):

Tối 20/9/2019 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

– Xác suất thống kê Y Dược (6 buổi)

Tối 25/9, 27/9, 30/9, 1/10, 2/10, 4/10/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Tùng.

– Vật lý đại cương – Lý sinh (4 buổi)

Sáng 28/9, Chiều 28/9, Sáng 29/9, Chiều 29/9/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Tùng.

– Chính trị, Pháp luật, Giáo dục quốc phòng – an ninh: nộp tiểu luận vào Tối 3/10/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

– Kiểm tra bổ sung các môn: 18h00 Tối 3/10/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1

Ngày 07/10/2019: 18h00 – 19h15 thi môn Chính trị tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Ngày 07/10/2019: 19h15 – 20h30 thi môn Giáo dục quốc phòng – an ninh tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Ngày 08/10/2019: 18h00 – 19h15 thi môn Xác suất thống kê Y Dược tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Ngày 08/10/2019: 19h15 – 20h30 thi môn Vật lý đại cương – Lý sinh tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Ngày 09/10/2019: 18h00 – 19h15 thi môn Pháp luật tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Ngày 09/10/2019: 19h15 – 20h30 thi môn Tin học tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Ngày 10/10/2019: 18h00 – 19h15 thi môn Hóa học 1 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

20. Giải Phẫu Sinh lý (8 buổi):

Tối 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 04/11, 05/11, 14/11/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Trần Quốc Bảo.

21. Bệnh Học (8 buổi):

Tối 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11/2019, 11/11, 12/11, 13/11/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Trần Anh Tú.

22. Kinh tế dược (6 buổi):

Tối 19/11, 20/11, 21/11, 25/11, 26/11/2019… tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Bùi Thị Tố Trinh

23. Dược liệu (9 buổi)

Tối 3/12, 4/12, 5/12, 10/12, 11/12, 12/12, 17/12, 18/12, 19/12/2019 tại phòng F203 Lầu 2 nhà F

Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Uyên

24. Hóa dược (8 buổi)

Tối 6/12, 20/12, 26/12/2019 , 9/1, 10/1/2020, 8/6, 9/6, 12/6/2020 tại phòng F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Phan Nhật Linh

25. Đảm bảo chất lượng thuốc (5 buổi)

Tối 23/12, 25/12/2019, tối 6/1, 7/1, 8/1/2020 tại phòng F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Loan

26. Thực hành GPSL (4 buổi)

Tối 13/1, 14/1, 15/1, 16/1/2020 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Trần Quốc Bảo

27. Marketing dược ( 5 buổi)

Tối 18/5, 19/5, 20/5, 21/5, 22/5/2020 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Lý Thanh Long

27. Kỹ năng giao tiếp bán thuốc (6 buổi)

Tối 8/7,10/7, 13/7, 14/7,15/7, 16/7/2020 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Loan

28. Quản trị kinh doanh dược (6 buổi)

Tối 20/7, 22/7, 24/7, 27/7, 29/7, 30/7/2020 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Phan Hữu Phúc

29. Dược lâm sàng (6 buổi)

Tối 3/8, 5/8, 6/8,10/8, 12/8, 13/8/2020 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Lý Thanh Long

30. Tiếng anh chuyên ngành (6 buổi)

Tối 3/9, 4/9, 7/9, 8/9/2020 tại F203 lầu 2 nhà F

Giảng viên: Đoàn Tố Như

31. Kiểm Nghiệm Thuốc

Buổi tối: 29/9, 6/10, 8/10, 13/10, 15/10, 20/10/2020

Phòng học: Lý thuyết 01 – Cơ sở Bình Tân

Giảng viên: Cô Bùi Thị Minh Thư

32. Quản Lý Tồn Trữ Thuốc

Buổi tối: 2/10, 9/10, 16/10, 22/10, 23/10, 27/10/2020

Phòng học: Lý thuyết 01 – Cơ sở Bình Tân

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Loan

33. Bào chế 1+2

Buổi tối: 19/10, 21/10, 28/10, 2/11, 4/11, 11/11, 16/11, 18/11, 23/11, 25/11, 26/11, 30/11/2020.

Phòng học: Lý thuyết 01 – Cơ sở Bình Tân

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

34. Dược lý 2

Buổi tối: 5/10, 7/10, 12/10, 14/10, 29/10, 30/10, 3/11, 5/11/2020

Phòng học: lý thuyết 01- cơ sở Bình Tân

Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

35. Dược liệu 2 (học tiếp)

Buổi tối: 9/11, 10/11, 12/11, 20/11, 24/11/2020.

Phòng học: lý thuyết 01- Bình Tân

Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

36.Thực hành Bào chế tại phòng TH03

Buổi tối: 21/12,23/12,30/12/2020; 04/01,05/01,06/01/2021

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

37. Thực hành Kiểm nghiệm thuốc tại phòng TH05

Buổi tối: 22/12,24/12,29/12,31/12/2020

Giảng viên: Cô Bùi Thị Minh Thư

38. Thực hành Dược liệu 1 + 2 tại phòng TH03

Buổi tối: 07/01,08/01,11/01,12/01,13/01,14/01/2021

Giảng viên: Thầy Nguyễn Quốc Trung

39. Thực hành Dược lý 1+2 tại phòng TH03

Buổi tối: 18/01,19/01,20/01,21/01,22/01,25/01/2021

Giảng viên: Thầy Lý Thanh Long

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ III

https://drive.google.com/file/d/1EMWriDlXfKig20-DMXRQueeSzw0iHZYl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LXFRgGlilD8TRZuxFXmZVhkQrzpYgBKp/view?usp=sharing

Tổng cộng 8.960.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 19/09/2020 đến hết ngày 03/10/2020

Exit mobile version