Thời khoá biểu lớp TDS1101

Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (3 đánh giá, trung bình: 4,00 trong tổng số 5)
Loading...

1. Môn học: Y Đức – 6 Buổi (P.401)

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan – Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Chiều:01/08, 02/08, Sáng 09/08, 16/08, 30/08, 16/09/2019

2. Môn học: Tin Học – 6 Buổi (P.401)

Giảng viên: Th.s Trần Thế Bày 

Thời gian: Sáng: 07/08, 13/08, 20/08, 03/09, 04/09, 09/09/2019

3. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý – LT 10 Buổi (P.404)

Giảng viên: Bs. Dương Trường Giang – CN Trần Quốc Bảo 

Thời gian: Sáng: 05/08, 12/08, 22/08, 23/08, 26/08, 27/08, 29/08, 06/09, 24/09, 26/09, 03/12/2019

4. Môn học: Giáo Dục Thể Chất – 6 Buổi (P.401- Sân TD)

Giảng viên: CN Trần Phi Hoàng

Thời gian: Sáng: 06/08 (P.401)…… đang cập nhật

5. Môn học: Thực Vật Dược – 9 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng 08/08, 14/08, 19/08, 11/09, Chiều 25/09, …./2019

6. Môn học: Hóa Học 1 – 10 Buổi (P.404)

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Sáng: 15/08, 21/08, 28/08, 05/09, 10/09, 12/09, 13/09, 17/09, 01/10, 03/10/2019

7. Môn học: Sinh Học Di Truyền – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Sáng: 18/09, 20/09, 23/09, 25/09, 27/09, 30/09/2019

8. Môn học: TH Giải Phẫu Sinh Lý – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Sáng: 26/09, 04/10, 07/10, 08/10, 09/10, 28/10/2019

5. Môn học: Thực Vật Dược – 9 Buổi (P.401) ( Tiếp )

Giảng viên: Th,s Nguyễn Thị Tuyết Nga

Thời gian: Sáng: 10/10, 11/10, 15/10, 16/10, 21/10, 24/10/2019

9. Môn học: Chính  Trị 1  – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Sáng: 22/10, 23/10, 25/10, 29/10, 30/10, 31/10/2019

4. Môn học: Giáo Dục Thể Chất – 6 Buổi (P.401) (Tiếp )

Giảng viên: CN Trần Hoàng Trung

Thời gian: Chiều: 04/11, 06/11, 08/11, 12/11, 14/11, 18/11/2019

10. Môn học: Vi Sinh – Kí Sinh Trùng  – 06 Buổi (P.401)

Giảng viên: CN Đặng Thị Xuân

Thời gian: Sáng 06/11, 12/11, 14/11, 18/11, 20/11, 22/11/2019

11. Môn học: TH Thực Vật Dược  – 04 Buổi (P.X12)

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Ca 1: Thời gian (07h30- 09h30 ) Sáng 30/11, 01/12, 07/12, 08/12/2019

Ca 2: Thời gian (09h30- 11h30 ) Sáng 30/11, 01/12, 07/12, 08/12/2019

Ca 3: Thời gian (13h30- 15h30 ) Chiều 30/11, 01/12, 07/12, 08/12/2019

Ca 4: Thời gian (15h30- 16h30 ) Chiều 30/11, 01/12, 07/12, 08/12/2019

12.  Môn học: TH Hóa Học 1  – 04 Buổi (P.X8)

Giảng viên: CN Võ Thị Lợi 

Ca 1: Thời gian (07h30- 09h30 ) Sáng 05/12, 06/12, 09/12, 10/12/2019

Ca 2: Thời gian (09h30- 11h30 ) Sáng 05/12, 06/12, 09/12, 10/12/2019

Ca 3: Thời gian (13h30- 15h30 ) Chiều 05/12, 06/12, 09/12, 10/12/2019

Ca 4: Thời gian (15h30- 16h30 ) Chiều 05/12, 06/12, 09/12, 10/12/2019

13. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1  – 06 Buổi (P.401)

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Sáng: 18/05, 19/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05/2020

14. Môn học: Hóa sinh –  09 Buổi (P.401)

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng- Chiều: 24/05, 30/05, 31/05, Sáng 06/06, 13/06, 23/06/2020

15. Môn học: TH Hóa sinh –  03 Buổi (P.401)

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng- Chiều: 20/06, 21/06, 04/07, 05/07, 11/07, 12/07/2020

16. Môn học: Hóa Học 2 –  10 Buổi (P.401)

Giảng viên: Th.s Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Sáng- Chiều 04/05, 05/06, Sáng 08/06, 09/06, Sáng- Chiều 10/06, Sáng 11/06, 12/06/2020

17. Môn học: TH Hóa Học 2 –  04 Buổi ( P.X8 )

Giảng viên: Th.s Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Sáng- Chiều: 15/06, 16/06, 17/06, 18/06/2020

18. Hóa dược 1

Lý thuyết: sáng chiều 16/10, 21/10, 23/10, 26/10, 28/10/2020

Phòng: Lý thuyết 04

Giảng viên: Nguyễn Phan Nhật Linh

19. Dược liệu 2

Lý thuyết: Chiều 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 9/11, 10/11, 12/11, 8/12, 12/12, 21/12/2020

Phòng: Lý thuyết 04

Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

20. Toán xác suất thống kê y học

Lý thuyết: Sáng chiều 16/11, 17/11, 18/11, 19/11/2020

Phòng: Lý thuyết 04

Giảng viên: Nguyễn Văn Tùng

21. Thực hành Hoá dược 1

Sáng: 24/11, 25/11, 26/11, 27/11, 28/11, 30/11/2020

Phòng Thực hành số 02

Giảng viên: Cô Nguyễn Phan Nhật Linh

22. Thực hành Dược liệu 2

Chiều: 02/12, 03/12, 04/12, 07/12/2020

Phòng thực hành số 03

Giảng viên: Thầy Nguyễn Quốc Trung

23. Thực hành Bào chế 1

Chiều: 14/12, 17/12, 18/12, 19/12/2020

Phòng thực hành số 05

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

24. Hoá dược (Lịch học tiếp theo)

Chiều: 28/12, 29/12, 31/12/2020 và 07/01/2021

Phòng: Lý thuyết 04

Giảng viên: Cô Nguyễn Phan Nhật Linh

 

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

HỌC KỲ IV:

1. Tiếng anh cơ bản 2 (6 buổi):

Chiều: 25/01, 26/01, 27/01, 28/01, 29/01, 01/02/2021

Phòng: Lý thuyết 04

Giảng viên: Cô Thị Điều

2. Pháp chế – Tổ chức và quản lý dược (6 buổi):

Chiều: 02/02, 03/02, 22/02, 23/02, 24/02, 25/02/2021.

Phòng: Lý thuyết 04

Giảng viên: Thầy Nguyễn Quốc Trung

3. Bào chế 2:

Lý thuyết (12 buổi): Chiều 26/02, 01/03, 02/03, 03/03, 04/03, 05/03, 08/03, 09/03, 10/03, 11/03, 12/03, 15/03/2021.

Phòng: Lý thuyết 04
Thực hành (04 buổi): Chiều 05/04, 06/04, 07/04, 08/04/2021.

Phòng thực hành 05

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

 

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ IV

https://drive.google.com/file/d/15klBOXaUrr9Nxo1KLhF4zkykL3DjyP4E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13k32oj1ofYQ3vi4pHDKhcNQwffk5ji9t/view?usp=sharing

Tổng cộng 9.460.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 01/02/2021

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên hoàn thành học phí đến trước ngày 01/02/2021. Trường hợp sinh viên không nộp các khoản học phí và kinh phí theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

Sinh viên thuộc các diện : hộ nghèo , vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,… có giấy xác nhận của địa phương tới trực tiếp phòng đào tạo nhà trường hướng dẫn làm đơn xin gia hạn thời gian học phí.

Sinh viên không đóng đủ học phí đúng hạn sẽ áp dụng 2 hình thức :

1. Đình chỉ học trong 1 tháng đầu tiên

2. Sau 1 tháng vẫn chưa hoàn thành học phí sẽ quyết định thôi học.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn : làm đơn xin gia hạn học phí, kèm theo đơn xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã về hoàn cảnh của mình sẽ được gia hạn học phí thêm.

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

https://drive.google.com/file/d/1hMLJCecKMN9mBmDtZ5Uyj1klt5Ryqxh5/view?usp=sharing

 

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới