Thời khoá biểu lớp TXN1101

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

1. Môn học: Y Đức – 6 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan – Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Chiều:01/08, 02/08, 09/08, 16/08, 30/08, 16/09/2019

2. Môn học: Tin Học – 6 Buổi (P.404)

Giảng viên: Th.s Trần Thế Bày 

Thời gian: Chiều: 07/08, 13/08, 20/08, 03/09, 04/09, 09/09/2019

3. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý – LT 10 Buổi (P.404)

Giảng viên: Bs. Dương Trường Giang – CN Trần Quốc Bảo 

Thời gian: Chiều: 05/08, 12/08, 22/08, 23/08, 26/08, 27/08, 29/08, 06/09, 24/09, 26/09/2019

4. Môn học: Giáo Dục Thể Chất – 6 Buổi (P.401- Sân TD)

Giảng viên: CN Trần Phi Hoàng

Thời gian: Sáng: 06/08 (P.401)…… đang cập nhật

5. Môn học: Dinh Dưỡng Tiết Chế – 6 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 08/08, 14/08, 19/08, 11/09, 19/09, 24/10/2019

6. Môn học: Hóa Học 1 – 10 Buổi (P.404)

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Chiều: 15/08, 21/08, 28/08, 05/09, 10/09, 12/09, 13/09, 17/09, 01/10, 03/10/2019

7. Môn học: Sinh Học Di Truyền – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Chiều: 18/09, 20/09, 23/09, 25/09, 27/09, 30/09/2019

8. Môn học: TH Giải Phẫu Sinh Lý – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Chiều: 26/09, 04/10, 07/10, 08/10, 09/10, 28/10/2019

9. Môn học: TH Dinh Dưỡng Tiết Chế – 2 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 11/10, 15/10/2019

9. Môn học: Chính  Trị 1  – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Chiều: 22/10, 23/10, 25/10, 29/10, 30/10, 31/10/2019

4. Môn học: Giáo Dục Thể Chất – 6 Buổi (P.401)

Giảng viên: CN Trần Hoàng Trung

Thời gian: Chiều: 05/11, 07/11, 13/11, 15/11, 19/11/2019

11. Môn học: Vi Sinh – Kí Sinh Trùng  – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Đặng Thị Xuân 

Thời gian: Chiều 06/11, 12/11, 14/11, 18/11, 20/11, 22/11/2019

12.  Môn học: TH Hóa Học 1  – 04 Buổi (P.X8)

Giảng viên: CN Võ Thị Lợi 

Ca 1: Thời gian (07h30- 09h30 ) Sáng 29/11, 04/12, 07/12, 08/12/2019

Ca 2: Thời gian (09h30- 11h30 ) Sáng 29/11, 04/12, 07/12, 08/12/2019

Ca 3: Thời gian (13h30- 15h30 ) Chiều 29/11, 04/12, 07/12, 08/12/2019

Ca 4: Thời gian (15h30- 16h30 ) Chiều 29/11, 04/12, 07/12, 08/12/2019

13. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Bản- Cấp Cứu Ban Đầu   – 10 Buổi (P.401)

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 20/02, 21/02, 24/02, 25/01, 26/02, 27/02, 28/02, 03/03, 05/03, 07/03/2020

14. Môn học: Chính trị 2 – 06 Buổi (P.401)

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Chiều: 17/02,18/02, 19/02……../2020

15. Môn học: Vật Lý Đại Cương – 12 Buổi (P.401)

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Chiều: 09/03, 10/03, 11/03, 12/03, 16/02, 17/03, 20/03, 21/03, 23/03, 24/03, 28/03/2020

16. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1  – 06 Buổi (P.401)

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Chiều: 18/05, 19/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05/2020

17. Môn học: Hóa sinh –  09 Buổi (P.401)

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng- Chiều: 24/05, 30/05, 31/05, Sáng 06/06, 13/06, 23/06/2020

18. Môn học: TH Hóa sinh –  03 Buổi (P.401)

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng- Chiều: 20/06, 21/06, 04/07, 05/07, 11/07, 12/07/2020

19. Môn học: Sinh Lý Bệnh  – 09 Buổi (P.401)

Giảng viên: Bs. Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng: 28/05, 29/05, 04/06, 05/06, 08/06,17/06, 18/06………/2020

20. Môn học: TH Điều Dưỡng Cơ Bản – Cấp Cứu Ban Đầu  – 6 Buổi (P. HT6)

Giảng viên: CN  Nguyễn Văn Đạt 

Thời gian: Sáng – Chiều: 10/06,11/06,12/06/2020

III. HỌC KỲ III:

1.Hóa phân tích ( lý thuyết)

Sáng chiều 7/9, 8/9, 9/9, 10/9/2020 tại 913/3 QL 1A, phường An Lạc, Bình Tân

Giảng viên : Cô Phạm Vũ Nhật Uyên

2. Hóa phân tích ( thực hành)

Sáng chiều: 11/9, 15/9/2020 tại 913/3 QL 1A, phường An Lạc, Bình Tân

Giảng viên : Cô Phạm Vũ Nhật Uyên

3. Xác suất thống kê y học

Sáng chiều 21/9, 22/9, 23/9, 24/9, 25/9/2020 tại 913/3 QL 1A, phường An Lạc, Bình Tân

Phòng học: Phòng lý thuyết 14

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân

4. Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản- Đảm bảo chất lượng xét nghiệm

Chiều 16/10, sáng chiều 17/10, chiều 19/10 chiều 21/10, chiều 23/10/2020

Sáng phòng LT14, chiều LT04

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà

Thực hành Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản- Đảm bảo chất lượng xét nghiệm

Sáng chiều 22/10, sáng 23/10 ,sáng chiều 24/10, sáng 26/10

Phòng thực hành xét nghiệm

Giảng viên : Cô Nguyễn Thị Hà

5. Sức Khỏe  Môi Trường và Vệ Sinh ( 6 Buổi )

Sáng: 04/11, 05/11, 25/11, 27/11, 04/12, 07/12/2020

Phòng Lý Thuyết 14

Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Đạt

6. Dịch Tễ và Các Bệnh Truyền Nhiễm ( 6 Buổi )

Sáng: 16/11, 17/11, 19/11, 23/11, 24/11, 26/11/2020

Phòng Lý Thuyết 03

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Mỹ Dum

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

IV. HỌC KỲ IV:

1. Tiếng anh 2 (6 buổi):

Sáng: 11/01, 12/01, 13/01, 14/01, 15/01, 18/01/2021

Phòng: Lý thuyết 03

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Sương Anh

2. Xét nghiệm vi sinh (Lý thuyết + Thực hành):

Lý thuyết (10 buổi): Sáng chiều 19/01, 20/01, Sáng 21/01, 25/01, 26/01, 27/01, 28/01, 01/02/2021.

Phòng: Lý thuyết 03

Thực hành (6 buổi): sẽ cập nhật sau nhé!

Giảng viên: Cô Đặng Thị Xuân

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ IV

https://drive.google.com/file/d/15klBOXaUrr9Nxo1KLhF4zkykL3DjyP4E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13k32oj1ofYQ3vi4pHDKhcNQwffk5ji9t/view?usp=sharing

Tổng cộng 9.460.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 01/02/2021

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên hoàn thành học phí đến trước ngày 01/02/2021. Trường hợp sinh viên không nộp các khoản học phí và kinh phí theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

Sinh viên thuộc các diện : hộ nghèo , vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,… có giấy xác nhận của địa phương tới trực tiếp phòng đào tạo nhà trường hướng dẫn làm đơn xin gia hạn thời gian học phí.

Sinh viên không đóng đủ học phí đúng hạn sẽ áp dụng 2 hình thức :

1. Đình chỉ học trong 1 tháng đầu tiên

2. Sau 1 tháng vẫn chưa hoàn thành học phí sẽ quyết định thôi học.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn : làm đơn xin gia hạn học phí, kèm theo đơn xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã về hoàn cảnh của mình sẽ được gia hạn học phí thêm.

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

https://drive.google.com/file/d/1hMLJCecKMN9mBmDtZ5Uyj1klt5Ryqxh5/view?usp=sharing

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới