Gái ngành Y phải chịu nhục giỏi

Vì sao cán bộ y tế phải làm dâu 101 họ?

Bác sỹ là nghề phải hi sinh và đối mặt với nhiều rủi ro, vất vả và những khó khăn. Thế nên, hơn bất kỳ ai, họ phải là “người làm dâu 101 họ”.