tuyen-dung-nhan-su-nganh-duoc

Sinh viên Văn bằng 2 Cao đẳng Dược thực tập thế nào?

Kỳ thực tập đối với sinh viên Văn bằng 2 Cao đẳng Dược là vô cùng quan trọng, đây được coi là khoảng thời gian quyết định xem người học có đủ khả năng, bản lĩnh để trụ lại và sống được với nghề hay không?