THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LDS141301

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LDS141301 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO TẬP TRUNG Đúng 9h00 ngày 24/10/2020, Sinh viên tập trung tại phòng.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LDS142001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LDS142001 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO TẬP TRUNG Đúng 9h00 ngày 24/10/2020, Sinh viên tập trung tại phòng.

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học) LỊCH HỌC KHÓA 14 ⇒ Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG DƯỢC (T7&CN): LDS142001 ⇒ Click.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN HỌC BUỔI SÁNG: LTL1230.01

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG KT VLTL-PHCN HỌC BUỔI SÁNG: LDS123001 Thời gian: Sáng từ 07h30 đến 11h30 – chiều từ 13h30 đến 17h30.   THÔNG BÁO TẬP TRUNG ————- Đợt 1 ————————————– Đúng 9h00 ngày 07/09/2020, Sinh viên chính.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC HỌC BUỔI SÁNG: LDS123001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC HỌC BUỔI SÁNG: LDS123001 Thời gian: Sáng từ 07h30 đến 11h30 – chiều từ 13h30 đến 17h30.   THÔNG BÁO TẬP TRUNG ————- Đợt 1 ————————————– Đúng 9h00 ngày 07/09/2020, Sinh viên chính quy.