Thời khóa biểu lớp TDS1301-VB2, TDS1301-CĐVB2

Thời khóa biểu lớp TDS1301-VB2, TDS1301-CĐVB2 1. Môn học: Y Đức  Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019 2. Môn học: Hóa Sinh Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết Thời.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LDS142401

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LDS142401 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO TẬP TRUNG Đúng 9h00 ngày 24/10/2020, Sinh viên tập trung tại phòng Lý thuyết.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LDS141301

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LDS141301 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO TẬP TRUNG Đúng 9h00 ngày 24/10/2020, Sinh viên tập trung tại phòng.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LDS142001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LDS142001 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO TẬP TRUNG Đúng 9h00 ngày 24/10/2020, Sinh viên tập trung tại phòng.