Trẻ bị thiếu sắt có những biểu hiện gì?

Cơ thể thiếu sắt có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như suy giảm thể chất, suy giảm nhận thức ở trẻ. Vậy trẻ bị thiếu sắt có những biểu hiện gì và điều trị thế nào?