Đào tạo tinh hoa Y học cổ truyền Việt Nam

Học nghề Y học cổ truyền TP HCM không chỉ được truyền dạy kiến thức tinh hoa YHCT theo lý luận phương đông mà Y sĩ YHCT còn phải am hiểu cách chữa bệnh dân gian được lưu truyền trong xã hội.