Học liên thông Cao đẳng Vật lý trị liệu ở đâu?

Học liên thông Cao đẳng Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng là nhu cầu của đông đảo học viên hiện nay khi muốn nâng cao trình độ, vậy học liên thông Cao đẳng Vật lý trị liệu ở đâu uy tín?