Tuyển sinh văn bằng 2 ngành Y Dược học ở đâu tốt?

Thực trạng Cử nhân Đại học ra trường ngày càng khó xin việc, đã khiến nhiều bạn trẻ “ngược dòng” học văn bằng 2 nhóm ngành sức khoẻ vì ngành Y Dược được coi là ngành không bao giờ thất nghiệp.