Tiếp tục thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH-CĐ trong năm 2018 và 2019

Theo đó Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa gửi tới các Đại biểu Quốc hội báo cáo về một số vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong đó đề cập đến những nội dung về đổi mời phương thức thi – phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Bày cách làm bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia

Bộ GD&ĐT đã công bố cấu phần thị các môn THPT quốc gia trong đó hầu hết là thi trắc nghiệm. Vậy làm thế nào để làm tốt các bài thi trắc nghiệm mà vẫn đủ thời gian.

Tp Hồ Chí Minh xin thi tốt nghiệp THPT 2017 riêng

Ủy ban nhan dân Tp HCM vừa gửi Bộ GD&ĐT đề án “thi và xét tốt nghiệp THPT 2017”. Theo công văn gửi Bộ GD&ĐT đề án gồm có 2 giai đoạn được phân chia khá hợp lý.

Cấu trúc bài thi tổ hợp THPT Quốc Gia sẽ như thế nào?

Việc xét tuyển tốt nghiệp sẽ dựa trên điểm của bốn môn, bao gồm ba môn bắt buộc và một môn tự chọn. Điểm thi chiếm 50 % trong xét và công nhận tốt nghiệp, còn lại là điểm học lực của lớp 12 của học sinh đó.